Managua, 151104 (IPS) – En ny kanal genom Nicaragua ska binda samman Atlanten och Stilla havet. Jätteprojektet har dock sedan länge kritiserats av både lokala och internationella miljöexperter – och nu förstärks farhågorna i en ny miljökonsekvensanalys.

Den planerade kanalen genom Nicaragua ska bli 276 kilometer lång, nästan fyra gånger så lång som Panamakanalen. […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *