Mer resurser krävs i kampen mot ebola

Washington, 141001 (IPS) – Konkret handling krävs efter utfästelser om drastiskt ökade hjälpinsatser för att stoppa utbrottet av ebola i Västafrika enligt globala hälsoexperter.

Omkring 20 000 människor kan smittas av ebola i Sierra Leone och Liberia inom sex veckor och så många som 1,4 miljoner kan komma att vara drabbade i januari 2015 om viruset fortsätter att spridas i nuvarande takt. Detta enligt en prognos från Amerikanska smittskyddsinstitutet, CDC.

-Det går inte snabbt nog. Vi gör inte nog, sa USA:s president Barack Obama vid FN:s extrainsatta möte om ebolakrisen i Västafrika i New York i torsdags.

Obama varnade för att sjukdomen kan komma att kräva hundratusentals liv under de kommande månaderna om inte det internationella samfundet tillför de resurser som krävs.

Jim Yong Kim, chef för Världsbanken, utlovade samtidigt ett kraftigt utökat bidrag. Världsbanken nästan dubblar sin insats till motsvarande 2,9 miljarder kronor för att hjälpa de värst drabbade länderna – Guinea, Liberia, Sierra Leone.

-Vi kan – och vi måste – agera snabbt för att begränsa spridningen av ebola och för att hjälpa de drabbade länderna. Alltför många liv har redan gått förlorade, sa Jim Yong Kim, som också berättade att han arbetat med bland annat hiv/aids-bekämpning i Afrika tidigare.

Över 3 000 personer har avlidit i epidemin enligt Världshälsoorganisationen och dödligheten beräknas nu ligga på 70 procent i stället för 55 procent som rapporterades tidigare. Samtidigt har många fall i avlägsna områden troligtvis inte rapporterats till myndigheterna. Det första fallet upptäcktes i en avlägsen by i Guinea och sedan dess har sjukdomen spritt sig söderut till Liberia och Sierra Leone som relativt nyligen börjat återhämta sig efter förödande inbördeskrig.

Förutom mänskligt lidande väntas stora ekonomiska förluster till följd av störningar i transporter och handel. Världsbanken presenterade nyligen en studie som visade att priset på basvaror stiger snabbt till följd av brist, panikinköp och spekulation. De ekonomiska förlusterna kan i Guinea, Sierra Leone och Liberia uppgå till motsvarande 2,6 miljarder kronor i år, enligt studien, och Liberia som är en av världens fattigaste nationer kommer sannolikt att drabbas hårdast.

International Crisis Group varnar för att epidemin kan framkalla politiska kriser i de drabbade länderna och för att viruset även kan komma att spridas till Guinea-Bissau och Gambia som liksom de tre övriga länderna har sjukvårdssystem som inte klarar att hantera sådana utbrott.

Världshälsoorganisationen uppgav i september att det kommer att kosta minst motsvarande 4,3 miljarder kronor att stoppa sjukdomens spridning, men det betraktas numera som en för låg siffra. Hittills har medel på knappt 2,2 miljarder kronor samlats in.

USA har utlovat bidrag på mer än 3,6 miljarder kronor och 3 000 soldater har skickats som på plats ska bygga 17 fältsjukhus med 1 700 sjuksängar.

Antalet nya ebolafall överstiger vida antalet vårdplatser i Sierra Leone och Liberia skrev nyligen John Campbell, Västafrikaexpert vid Council on Foreign Relations i tidskriften New England Journal of Medicine. Enligt honom är det svårt att tro att de 1 700 extra sjukbäddarna kommer att göra någon avgörande skillnad.

Bill och Melinda Gates Foundation har utlovat bidrag på 360 miljoner kronor i kampen mot ebola. Men om alla bidrag kommer att räcka framstår som tveksamt, särskilt med tanke på bristen på utbildad personal och lämpliga lokaler i de drabbade länderna, menar Joanne Liu, internationell ordförande för Läkare utan gränser. Hon välkomnar generösa löften och FN-resolutioner utan tidigare motsvarigheter men säger att det betyder lite om det inte omedelbart omsätts i åtgärder.

– Vår anläggning i Liberias huvudstad Monrovia med 150 bäddar har öppet 30 minuter varje morgon och endast ett fåtal personer kan tas emot och fylla de platser där människor avlidit under natten. Sjuka avvisas och återvänder hem där de sprider viruset bland nära och kära. Kraftiga och omedelbara insatser är det enda sättet att stoppa spridningen, säger hon.

Jim Lobe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *