Uxbridge, 140602 (IPS) – Småbönderna står bakom den största produktionen av mat i världen. Men enligt en ny rapport förlorar dessa småskaliga matproducenter en allt större andel av sina odlingsmarker till förmån för företag, storproducenter av biobränslen och investerare.

Enligt en ny studie från organisationen Grain har världens småbönder numera bara tillgång till mindre […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *