Uxbridge, 140522 (IPS) – Konflikter med lokalbefolkningar kostar företag verksamma inom gruv-, olje- och gasindustrin enorma belopp varje år. Det visar en ny forskarstudie om konflikter kopplade till utvinningsindustrin.

Studien presenteras i den ansedda tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, och bygger på 45 konfidentiella djupintervjuer med ledare för globala energi- […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *