Amerikansk toppdirektör tjänar som 331 arbetare

Washington, 140422 (IPS) – Direktörerna inom USA:s största företag tjänade under förra året 331 gånger så mycket som en genomsnittlig arbetare. Det visar en ny undersökning gjord av landets största fackliga federation AFL-CIO, som slår fast att USA är det land i västvärlden där löneskillnaderna är som allra störst.

Enligt AFL-CIO:s databas Executive Paywatch tjänade vd-arna för 350 av USA:s största företag i genomsnitt motsvarande 77 miljoner kronor under förra året. Det kan jämföras med en genomsnittlig arbetares lön på motsvarande drygt 230 000 kronor.

Samma vd tjänade samtidigt 774 gånger mer än de amerikaner som arbetar för minimilönen, som under förra året låg på knappa 48 kronor i timmen. En annan färsk undersökning, utförd av New York Times, visar att landets 100 högst betalda chefer under förra året tillsammans tjänade 9,9 miljarder kronor, vilket var något mer än föregående år. Allra mest tjänade Lawrence Ellison, som är vd för koncernen Oracle och tjänade 517 miljoner kronor under förra året.

De två undersökningarna väntas spä på debatten om de stigande inkomstklyftorna i landet.

Nyligen lanserade Internationella valutafonden en rapport där de varnade för hur allt för stora orättvisor ger negativa effekter både på den ekonomiska tillväxten och den politiska stabilititeten. Även påven Franciskus har vid flera tillfällen – däribland vid ett privat samtal med president Barack Obama nyligen – varnat för de risker som ekonomisk ojämlikhet skapar. Och i januari pekade Världsekonomiskt forum i en riskrapport ut djupa inkomstskillnader som det största hotet mot den globala stabiliteten under det kommande årtiondet.

I västvärlden är inkomstskillnaderna som störst i USA, det visar en rad mätningar, och i sin nya bok “Capital in the twenty-first century” hävdar den franske ekonomen Thomas Pikettys att skillnaderna i både rikedom och inkomst i dagens USA är större än de var i Europa år 1900.

Förhållandet där en amerikansk topp-vd tjänar 331 gånger mer än en genomsnittsarbetare har varit ungefär detsamma under det senaste årtiondet. Om man går längre tillbaka var dock löneskillnaderna betydligt mindre. År 1950 tjänade en toppchef i genomsnitt 20 gånger så mycket som en vanlig arbetare. Och enligt Sarah Anderson vid Institute for Policy Studies i Washington tjänade en topp-vd år 1980 fortfarande bara 42 gånger så mycket som en genomsnittsarbetare.

Bart Naylor, som arbetar med finansfrågor vid medborgarorganisationen Public Citizen i Washington, är mycket kritisk till utvecklingen som skett sedan dess.

-Jag tror inte att någon skulle kunna påstå att dagens chefer tillhör en mer utvecklad människoart jämfört med deras föregångare för 30 eller 60 år sedan, säger han till IPS.

Från fackligt håll är kritiken hård mot de många storföretag som hävdar att de inte kan höja de anställdas löner samtidigt som ledningen i dag kan plocka ut mer i vinst per anställd jämfört med för fem år sedan.

-Paywatch belyser de vansinniga vd-lönerna, samtidigt som de arbetare som skapar dessa företagsvinster tvingas kämpa för att få en lön som täcker deras grundläggande behov, säger Richard Trumka, ordförande för AFL-CIO.Jim Lobe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *