Avtal med USA har inte stoppat våld mot fackliga aktivister i Colombia

Washington, 140410 (IPS) – Tre år har gått sedan Colombia gick med på USA:s krav om att åtgärder skulle vidtas för att stärka arbetsrätten och ge ett ökat skydd för fackligt aktiva. Men trots uppgörelsen har morden på fackliga företrädare fortsatt i Colombia och nu ökar kraven på att mer görs för att villkoren ska uppfyllas.

Tre år efter att en så kallad “Labour Action Plan” undertecknades av de båda länderna så kan resultaten som bäst beskrivas som varierade. I USA har allt fler fackliga företrädare och politiker därför börjat ställa krav på att president Barack Obama och hans colombianska motsvarighet Juan Manuel Santos nu agerar.

-Våldet mot fackliga företrädare fortsätter. Under de tre år som gått sedan uppgörelsen undertecknades har ytterligare 73 fackligt aktiva mördats i Colombia. Bara det är orsak nog för att slå fast att den har misslyckats, säger Richard Trumka, ordförande för USA:s största fackliga federation, AFL-CIO.

Trumkas uttalanden kom på måndagen, efter att Colombias nationella fackföreningsinstitut, ENS, i en ny rapport hävdat att uppgörelsen med USA inte gett några tydliga resultat i skyddet av arbetsrätten, däribland rätten att slippa hot och våld.

Colombia har i många års tid varit ett av de farligaste länderna i världen för fackligt aktiva. Sedan mitten av 1980-talet har fler än tre tusen fackligt aktiva mördats i landet.

-Trots flera nya arbetslagar och att hundratals nya inspektörer har utsetts så har inte ett enda företag som bötfällts av myndigheterna för att ha brutit mot arbetarnas rättigheter gjort rätt för sig. Företagen kan fortfarande bryta mot arbetsrätten utan att straffas i Colombia, säger Richard Trumka.

År 2006 förhandlade USA och Colombia fram ett frihandelsavtal. Men avtalet blev hårt kritiserat av AFL-CIO och andra grupper, och kritikernas allierade i kongressen vägrade ratificera avtalet så länge det inte ställdes krav på att arbetsrätten skulle respekteras bättre i Colombia.

I april 2011 slöts dock till sist ett frihandelsavtal mellan USA och Colombia som även föreskrev reformer för att minska övergreppen mot arbetare i Colombia. Bland dessa återfanns bland annat ett krav på ökat skydd för fackliga företrädare, samt att företag som inte tillät facklig organisering skulle åtalas.

Till en början var tanken att frihandelsavtalet inte skulle börja gälla innan åtagandena inom “Labour Action Plan” hade genomförts, men i oktober 2011 godkändes trots allt frihandelsavtalet av kongressen.

Fackliga företrädare menar nu att det var ett misstag, eftersom de anser att det minskade möjligheterna till påtryckningar på den colombianska regeringen om att leva upp till de arbetsrättsliga åtagandena.

Den amerikanska handelsmyndigheten USTR, som är satta att övervaka frihandelsavtalet, hävdar dock i en ny rapport att utvecklingen i Colombia varit mer positiv.

-Vi har sett en betydelsefull utveckling, men det handlar om en långsiktig insats och det finns fortfarande arbete kvar att uträtta, säger Michael Froman vid USTR.

Enligt myndighetens rapport har bland annat 671 colombianska fackmedlemmar satts i skyddsprogram, medan 20 åklagare har utsetts för att uteslutande utreda anti-facklig brottslighet. Rapportförfattarna hänvisar även till att antalet mord på fackliga företrädare har minskat till ett genomsnitt på 26 om året, vilket kan jämföras med ett genomsnitt på närmare 100 mord om året tidigare.

Jim Lobe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *