Amerikanska hökar anklagar Obama för krisen i Ukraina

Washington, 140304 (IPS) – Krisen i Ukraina har fått en välkänd grupp av amerikanska politiska hökar att gå till angrepp mot president Barack Obama. Enligt neokonservativa röster är det presidentens satsning på diplomati framför militära insatser som har lockat fram de ryska aggressionerna.

Enligt dessa högerdebattörer står nu inte bara Ukrainas självständighet och territoriella integritet på spel, utan också USA trovärdighet som global supermakt samt västvärldens uppfattning om den internationella världsordningen efter det kalla krigets slut.

Michael Auslin vid American Enterprise Institute – en neokonservativ tankesmedja som spelade en ledande roll i upptakten till invasionen av Irak 2003 – har till och med jämfört den ryske presidenten Vladimir Putins intåg på Krim med Adolf Hitlers annektering av de sudettyska områdena i Tjeckoslovakien efter den ökända Münchenöverenskommelsen 1938.

På måndagen publicerades en krönika av Michael Auslin på affärstidningen Forbes hemsida där han hävdar att västvärldens svaghet orsakat den ryska aggressionen samt att “de negativa uppfattningarna” om den liberala västvärldens militära kapacitet och politiska vilja snabbt underminerar den världsordning som funnits efter andra världskrigets slut.

Michael Auslin påpekar samtidigt att man kan “utgå ifrån att Kina, Iran och Nordkorea följer utvecklingen på Krim-halvön lika noggrant som Vladimir Putin följde Washingtons reaktioner på de territoriella tvisterna i Sydkinesiska havet, de nukleära provokationerna från Pyongyang, och inbördeskriget i Syrien”.

Elliott Abrams, en ledande neokonservativ debattör som arbetade nära den tidigare presidenten George W. Bush, skrev på måndagen i en krönika i den konservativa tidskriften National Review att det finns fler makthavare än Vladimir Putin att bekymra sig över. “Tyranner från Teheran till Peking kommer också att ställa sig frågan vilka kostnader det medför att bryta mot internationell lag och att hota freden och stabiliteten hos sina grannländer. Vad kommer Kina att göra i dess närliggande havsområden, eller Iran gentemot sin lilla granne Bahrain – om ett agerande som Putins förblir ostraffat?”, frågar sig Elliott Abrams.

Än så länge har få debattörer krävt att USA ska agera militärt i den pågående krisen, även om bland annat ledarskribenterna i måndagens upplaga av Wall Street Journal uppmanar president Obama att skicka ut fartyg från den amerikanska sjätte flottan till Svarta havet och den republikanske senatorn Lindsey Graham uppmanat till att återuppliva de planer som fanns under president Bush om att skapa nya missilförsvarssystem i närheten av de ryska gränserna i Europa.

President Obama utsätts dock för tuffa påtryckningar om att agera hårt mot Ryssland.

Under tisdagen reser utrikesminister John Kerry till Kiev för att visa sitt stöd för Ukrainas nya ledning. Innan avresan meddelade utrikesministern att USA ställt in planerade bilaterala handelssamtal med Ryssland, samt att man överväger att bojkotta det G8-möte som Putin enligt planerna ska värd för i Sotji i juni. Kerry varnade även för att tillgångar på sikt kan frysas för specifika individer och företag, samtidigt som han kallade det ryska agerandet för “en oerhörd aggression”.

-Vi överväger en lång rad åtgärder – ekonomiska och diplomatiska – som skulle isolera Ryssland och få en negativ påverkan på Rysslands ekonomi och dess status i världen, varnade president Obama på måndagen.

Samtidigt underströk Obama att han fortfarande arbetar för att nå en diplomatisk lösning av krisen.

De flesta analytiker i Washington är dock överens om att USA måste samordna reaktionerna med sina europeiska allierade, varav vissa – däribland Tyskland – inte är intresserade av en förvärrad kris. Tyskland får närmare en tredjedel av sin naturgas från Ryssland och har länge ansett att ett samarbete med Ryssland är av högsta vikt för att bibehålla stabiliteten i Centraleuropa.

Men sådana överväganden har skapat frustration bland de politiska hökarna i USA, trots att en del av dem, som senator John McCain, medgett att landet måste samarbeta med sina europeiska allierade.

Men i ett tal vid det proisraeliska Aipacs pågående årsmöte i Washington anklagade samtidigt John McCain president Obama för krisen i Ukraina med hänvisning till dennes påstått försiktiga hållning – i synnerhet efter att inte ha agerat militärt mot Syrien.

-Detta är det slutgiltiga resultatet av en svag utrikespolitik där ingen längre tror på Amerikas styrka, sade McCain inför mötet och drog ner dånande applåder.

Bland de neokonservativa hökarna har just Obamas “svaghet” och “undfallenhet” gentemot landets påstådda motståndare blivit ett återkommande mantra. Dessa kritiker har varit snabba med att peka på krisen i Ukraina som ett exempel på varför USA måste skärpa sin politik i Mellanöstern.

Ledarskribenterna på Wall Street Journal skriver att Ukraina är ett “offer” för president Obamas underlåtenhet att leva upp till den “röda linje” som han satte upp gentemot Assadregimen i Syrien. I samma ledare hävdar skribenterna att såväl “motståndare som vänner i Asien och Mellanöstern kommer att noga följa president Obamas reaktion nu”, samt att “Iran räknar med USA:s svaghet” i framtida diskussioner om landets kärnenergiprogram.

Elliott Abrams skrev under helgen på sin blogg på Council on Foreign Relations att Putin liksom “ayatollorna” troligtvis betraktat USA:s brist på agerande gentemot Syrien “som ett tecken på att de kan köra en hård linje gentemot oss i fråga om deras kärnvapenprogram, där de knappt behöver ge efter alls men ändå får lättade sanktioner”.

Vidare skriver Abrams att Iran “hittills sett oss reagera med milda reprimander mot den ryska aggressionen i Ukraina, där de sänder styrkor över gränsen in till Krim”. Samtidigt uppmanar Abrams kongressen att driva igenom skärpta sanktioner mot Iran.

Den uppmaningen bemöttes dock av Paul Pillar, tidigare högt uppsatt Mellanöstern-rådgivare inom underrättelseväsendet, på hans blogg nationalinterest.com. Enligt Pillar skulle skärpta sanktioner mot Iran i detta läge “vara lika förnuftigt som att påstå att ett rimligt svar på ett terrordåd utfört av en Afghanistan-baserad organisation vore att gå i krig med Irak”.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(a)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Jim Lobe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *