Tokyo, 130201 (IPS) – Japan är det mest ojämställda av världens rika länder, och utvecklingen tycks gå bakåt. Detta trots att behovet av kvinnor på arbetsmarknaden bara ökar i takt med att landets befolkning minskar.

Enligt FN:s utvecklingsprogram UNDP har Japan sedan länge varit det mest ojämställda av alla världens rika länder. Den […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *