Rio de Janeiro, 120110 (IPS) – Under 2011 var tillväxten i Brasilien knappt hälften så stor som 2010. Trots det anses den ekonomiska utvecklingen i landet vara exceptionell, med tanke på de hinder för produktivitet och konkurrenskraft som råder. Landet har nyligen rankats som världens sjätte största ekonomi.

Under 2011 växte den brasilianska ekonomin […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *