Bryssel, 111130 (IPS) – Skatteflykt – inte korruption – är den främsta anledningen till att utvecklingsländer fortsätter att vara beroende av bistånd, visar en ny rapport. Trots det inriktar sig EU-kommissionen främst på insatser mot korruption.

Rapporten från Eurodad, en sammanslutning av frivilligorganisationer i 19 europeiska länder, ger en detaljerad översikt av de många […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *