Burmas civila junta på charmoffensiv

Bangkok, 110427 (IPS) – Burmas nya ledning har inlett en diplomatisk charmoffensiv mot omvärlden. Syftet är att få ett internationellt erkännande för de kosmetiska förändringar som genomförts för att få det att framstå som om landet nu fått ett verkligt… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Larry Jagan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *