Hyderabad, 100916 (IPS) – I takt med att allt fler indiska konsumenter efterfrågar ekologiska matvaror har fler bönder gått över till odlingsmetoder som inte bara leder till bättre mat – utan även till en bättre hälsa för dem själva.

När Veera Narayana förbereder sin odling av vattenmeloner så börjar han med att plöja den […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *