020109 (IPS) – Ett domstolsbeslut förändrade livet för de hivsjuka i Venezuela. Efter en långdragen juridisk process fick de tillgång till fri läkarvård och mediciner.

Renate Koch, chef för den ickestatliga antiaidsorganisationen ACCSI, menar att situationen förbättrades drastiskt för landets aidssjuka efter högsta domstolens beslut förra året.

Enligt domstolen har alla hiv- […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *