Polen: Människorättsgrupper varnar för ”graviditetsregister”

Bratislava, 220712 (IPS) – Från och med i höst kommer alla graviditeter i Polen att noteras i ett nytt register, enligt ett beslut från landets regering. Kritiker varnar dock för konsekvenserna av ”graviditetsregistret” – som de menar syftar till att ytterligare kontrollera kvinnor i ett land som redan har en av Europas hårdaste abortlagar.

I Polen är abort enbart tillåtet om kvinnans hälsa är allvarligt hotad – eller om hon blivit gravid i samband med ett brott, som incest eller våldtäkt. Fram till förra året kunde även graviditeter avbrytas i samband med fosterskador. Men det undantaget togs bort av en domstol, efter ett ingripande från medlemmar av landets styrande konservativa parti Lag och rättvisa. Kritiker menar att regeringspartiet systematiskt arbetar för att begränsa kvinnors rättigheter.

I juni beslutade regeringen att landets sjukvård från och med i oktober ska börja samla in mer information om sina patienter, bland annat genom att registrera graviditeter.

Människorättsgrupper och oppositionspolitiker menar dock att de skärpta abortreglerna och införandet av det nya registret ingår i en statlig kampanj som syftar till att övervaka landets kvinnor.

Vänsterparlamentarikern Agnieszka Dziemianowicz-Bak menar att graviditetsregistret är ”skräckinjagande” med tanke på att Polen är ett land som nästan har infört totalförbud mot aborter. Hon säger att polska kvinnor redan i dag undviker att bli gravida av rädsla för att de kan tvingas genomföra en förlossning – oavsett vilka omständigheter som kan uppkomma.

Kritiker ifrågasätter också varför det nya registret ska införas nu – och vilka som kommer att få tillgång till det. De betonar att uppgifterna redan i dag finns i patienternas journaler. En del jurister uppger att polis och åklagare kan komma att få tillgång till det nya registret, under vissa omständigheter.

Mara Clarke vid den internationella organisationen Abortion Without Borders säger till IPS att själva insamlandet av information om graviditeter inte är det stora problemet – utan att det sker i ett land som Polen, där staten enligt henne systematiskt undergräver kvinnors rättigheter.

– Registret kan bara ses som ytterligare en attack mot kvinnors rättigheter och kommer att ytterligare öka rädslan bland kvinnor, säger hon.

Även vissa läkare uppger att deras patienter uttrycker oro över vad insamlingen av uppgifter kommer att få för konsekvenser.

Hälsovårdsdepartementet avvisar dock uppgifterna om att de ska skapa ett nytt graviditetsregister. En talesperson uppger för IPS att de bara handlar om en utökad journalföring i enlighet med rekommendationer från EU, och att enbart sjukvårdspersonal kommer att ha tillgång till den.

Samtidigt har Europakommissionen konstaterat att rättsstatens oberoende är hotad i Polen. Och enligt den polska kvinnoorganisationen OSK genomför landets polis redan utfrågningar av kvinnor vars graviditeter har avslutats, ofta efter att de blivit kontaktade av kvinnornas upprörda partners.

– Det finns starka skäl till oro eftersom rättssamhället fungerar som det gör i Polen i dag – och med tanke på att graviditeter som inte leder till en förlossning riskerar att leda till utredningar, säger Wiktoria Magnuszewska, vid den lokala hbtqi-organisationen Lex Q till IPS.

Enligt landets lagar är det inte olagligt att genomföra en abort, men det är däremot olagligt att hjälpa någon att genomföra den. Många polska kvinnor som vill avsluta en graviditet gör det i dag själva med hjälp av läkemedel som de köper från utlandet, eller genom att besöka en klinik i närliggande länder som Tyskland eller Tjeckien.

– Vår stödlinje har redan mottagit samtal från kvinnor som oroar sig över hur deras situation kommer att se ut i framtiden, om de vill genomföra en abort, säger Mara Clarke

Samtidigt betonar hon att registret inte innebär någon förändring av abortlagen – och att kvinnor även fortsättningsvis utan fara kommer att kunna avsluta graviditeter på egen hand.

Oron över registret har dock redan fått en del polska kvinnor att undvika att besöka sina lokala vårdgivare.

Eva Ptaskova är engagerad i den tjeckiska organisationen Ciocia Czesia, som hjälper polska kvinnor med reproduktiv service, inklusive aborter på lokala kliniker. Hon säger till IPS att organisationen redan har blivit kontaktad av polska kvinnor som vill få hjälp av utländsk vårdpersonal under sina graviditeter – eftersom de inte vill att deras uppgifter ska registreras av vården i hemlandet.

– Situationen i Polen blir alltmer lik någonting som hade kunnat hämtas från The Handmaid’s Tale. Vi möter kvinnor som oroar sig för att detta register ska öppna dörren för att graviditeter som upphör kommer att utredas, säger Eva Ptaskova till IPS.

Hon menar att registret även riskerar att leda till att kvinnor som behöver vård efter att ha genomgått en abort undviker att uppsöka den lokala sjukvården.

– Och det skulle kunna vara riktigt farligt för deras hälsa. Jag befarar att det kommer att gå så långt att kvinnor över huvud taget undviker att besöka en gynekolog eftersom de befarar att informationen lagras och en dag ska kunna användas emot dem, säger Eva Ptaskova.

Ed Holt