Ny rysk lag mot ”hbtq-propaganda” slår mot hiv-prevention

Bratislava, 221220 (IPS) – Nyligen undertecknade Vladimir Putin en kraftig skärpning av den ryska lag som förbjuder så kallad ”hbtq-propaganda”. Därmed blir arbetet mot den fortsatt snabba spridningen av hiv ännu svårare att bedriva, varnar experter och aktivister.

Lagskärpningen, som godkändes av den ryske presidenten i början av december, betyder att allt som myndigheterna betraktar som propaganda för ”icke-traditionella sexuella relationer” nu är förbjudet.

Grupper som arbetar för hbtq-personers rättigheter varnar för att det innebär att alla former av uppsökande arbete mot de grupper som tillhör de mest utsatta för hiv förbjuds. Skärpningen införs efter en lång period där åtgärderna mot sexuella minoriteter blivit allt hårdare.

– Sedan 2014 har organisationer som arbetar mot hiv i allt högre grad drivits under jord, säger Evgenij Pisemskij, som driver den ryska hbtq-nyhetssajten parniplus.com, till IPS.

Ryssland är ett av de länder i världen där antalet nya fall av hiv har fortsatt att öka dramatiskt. Under det senaste decenniet har mellan 80 000 och 100 000 nya fall rapporterats årligen, även om siffran minskat något under de senaste två åren.

Enligt officiella uppgifter lever 850 000 människor med hiv i landet. Det verkliga antalet befaras dock vara mycket högre och landets federala aidscenter uppskattar att hälften av alla som lever med hiv inte känner till det.

Experter har länge varit mycket kritiska mot ryska myndigheters bristande insatser för att förebygga och behandla hiv. I synnerhet gäller det den kriminalisering och stigmatisering som särskilt sårbara grupper utsätts för, i första hand hbtq-personer.

Trots kritiken skärps nu politiken ytterligare. Gennadij Rosjtjupkin vid organisationen Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity, säger till IPS:

– Erfarenheter från många länder visar att en ökad stigmatisering av marginaliserade grupper gör att dessa personer i högre utsträckning undviker att låta sig hiv-testas.

Evgenij Pisemskij säger att det uppsökande arbete som har bedrivits tidigare nu kommer att få ställas in – eftersom riskerna blir för stora.

– Allt sådant arbete kommer att tvingas gå under radarn. Till och med rådgivning via nätet kommer att bli farligt, säger han.

Fler internationella organisationer är mycket kritiska mot lagskärpningen – och varnar för de effekter den kan få för folkhälsan.

Få bedömare tror dock att kritiken kommer att ha någon inverkan på den ryska ledningen.

Många människorättsorganisationer menar att lagens själva syfte är att förvärra diskrimineringen av hbtq-personer.

– Det går inte att se det på något annat sätt än att det handlar om en extrem och systematisk metod för att stigmatisera, isolera och marginaliserade hela den ryska hbtq-gruppen. Det handlar om en motbjudande homofobi och lagen måste dras tillbaka, säger Rachel Denber, biträdande chef för Human Rights Watchs Europa-avdelning, till IPS.

Evgenij Pisemskij säger att målsättningen är att människor ska bli ännu mer rädda.

– Rädslan måste få nytt bränsle hela tiden, annars slutar metoden att fungera. Denna lag är inte den sista i den eskalerande homofobin i Ryssland.

Lagen är mycket omfattande och innebär bland annat att alla former av positiva beskrivningar av hbtq-personer inom film, tv, reklam och böcker kan leda till dryga böter.

Effekterna har kommit mycket snabbt. Bland annat tvingades Rysslands första queer-museum, i Sankt Petersburg, omedelbart att stänga, efter att bara ha hunnit vara öppet i några veckor. Bokhandlare och bibliotek har tvingats rensa i sina hyllor.

Ed Holt