Männens dominans fortsätter på FN:s högsta befattningar

New York, 220712 (IPS) – I juni beslutade en enig generalförsamling att instifta en ny internationell dag för att uppmärksamma det viktiga arbete världens kvinnliga diplomater utför. Samma månad röstade generalförsamlingen fram ytterligare en man som sin kommande ordförande. Hittills har… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen