Rapport: Rika länders överkonsumtion drabbar barn i utvecklingsländer

Madrid, 220607 (IPS) – Överkonsumtionen i världens rika länder går ut över barns välmående – i synnerhet i utvecklingsländerna. Det slår FN:s barnfond Unicef fast i en ny rapport där miljösituationen för barn i olika delar av världen granskas. Överkonsumtionen av… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Baher Kamal