Rapport: Rika länders överkonsumtion drabbar barn i utvecklingsländer

Madrid, 220607 (IPS) – Överkonsumtionen i världens rika länder går ut över barns välmående – i synnerhet i utvecklingsländerna. Det slår FN:s barnfond Unicef fast i en ny rapport där miljösituationen för barn i olika delar av världen granskas.

Överkonsumtionen av bland annat mat och energi tär hårt på jordens resurser och innebär ett stort hot mot de framtida generationerna, konstaterar Unicef.

I rapporten betonas att de rika länderna genomför insatser för att erbjuda en bra miljö för de barn som lever inom deras gränser – samtidigt som länderna i betydligt högre grad än andra orsakar miljöförstörelsen på global nivå. Om alla människor konsumerade lika mycket som befolkningarna inom OECD och EU gör så skulle det krävas 3,3 planeter för att tillgodose behoven av naturresurser.

I rapporten granskas hur OECD- och EU-länderna arbetar för att tillgodose en god miljö för barnen inom flera olika områden. Det handlar bland annat om hur barn skyddas från luftföroreningar och giftiga ämnen, och vilken tillgång de har till grönområden och trygga vägar. Men rapporten lyfter även fram ländernas inverkan på klimatkrisen, deras överkonsumtion och de elektronikavfall de orsakar.

Finland, Island och Norge pekas särskilt ut som länder som gör mycket för att se till att barnen inom deras gränser ska erbjudas en god miljö – samtidigt som de orsakar omfattande koldioxidutsläpp, producerar stora mängder elektronikavfall och överkonsumerar.

Baher Kamal