Utarmade jordar får nytt liv med ekometoder på Kuba

Havanna, 220607 (IPS) – En stor majoritet av de kubanska åkermarkerna anses inte vara tillräckligt bördiga. Samtidigt arbetar allt fler småbönder med att återställa utarmade jordar med hjälp av miljövänliga metoder.

När myndigheterna erbjöd familjejordbrukaren José Antonio Sosa nyttjanderätten till en bit mark utanför huvudstaden Havanna möttes han av ett ödsligt landskap där det enda som växte var ett antal torra buskar.

– Marken var stenig och hade knappt någon växtlighet. Många undrade vad jag skulle göra med den, säger José Antonio Sosa till IPS.

Men med tiden lyckades han rensa området och återställa jordens bördighet. I dag är området grönt och frodigt, och tillsammans med sin familj odlar José Antonio Sosa numera frukt och grönsaker på den tidigare ödsliga platsen. Familjen producerar även ko- och getmjölk på gården samt föder upp grisar och kycklingar.

José Antonio Sosa väntar just nu på att hans jordbruk ska hållbarhets-certifieras. Det gör även många andra kubanska bönder som har lyckats får obrukbara jordar att bli bördiga igen med hjälp av ekologiska metoder.

Arbetet för att återställa jordbruksmarker ingår i en statlig satsning som syftar till att stärka den inhemska matproduktionen. Kuba är för närvarande djupt beroende av importerad mat, men i takt med stigande priser har bristerna på vissa varor förvärrats.

Enligt den officiella statistiken har för närvarande enbart 1 200 av de drygt 225 000 jordbruk som finns i landet blivit certifierade som ekologiska – men en mycket stor andel uppges nu ha inlett arbetet med att ställa om till ekologiska metoder.

José Antonio Sosa säger att han bara använt sig av naturliga gödningsmedel och att det har varit avgörande i arbetet för att förbättra jordens bördighet.

Hela 77 procent av de kubanska åkrarna uppges inte vara tillräckligt bördiga, och enligt statistiken är 35 procent av markerna på ett eller annat sätt skadade.

José Antonio Sosa är 71 år gammal och har varit verksam inom jordbruket under hela sitt liv. Han säger att det inte råder något tvivel om de skador som klimatförändringarna orsakar – och att de stigande temperaturerna och en tilltagande brist på vatten leder till minskade skördar.

Kubas förväntas i framtiden få en minskad nederbörd och längre torra perioder, vilket riskerar att förvärra problemen med vattenbrist ytterligare.

Luis Brizuela