Peru – hårdast drabbat av covid

Lima, 220127 (IPS) – Peru har världens högsta dödstal i covid-19 sett till befolkningens storlek. Men pandemin har även lett till en snabbt ökande fattigdom.

Över 200 000 människor har enligt de officiella siffrorna förlorat livet i Peru till följd av covid-19. Det innebär drygt 6 000 döda per miljon invånare och betyder att landet är värst drabbat i världen.

Men coronakrisen har även att ljuset på de stora sociala klyftorna och inkomstskillnaderna i landet, som har 33 miljoner invånare. Närmare sju av tio arbetare i Peru beräknades innan pandemin vara sysselsatta inom den informella sektorn.

Därmed saknar de möjligheten till betald pension, sjukvårdsförsäkringar och andra sociala förmåner och rättigheter.

Miljontals peruaner beräknas ha förlorat sina arbeten under pandemin på grund av de hårda restriktioner som infördes när hälsokrisen var som störst.

Och enligt det nationella statistikinstitutet ökade fattigdomen snabbt under pandemins första år – med närmare tio procentenheter. Närmare 30 procent av befolkningen beräknas vara fattiga och har därmed svårt att köpa de basvaror de har behov av.

Närmare en tredjedel av landets befolkning är bosatt i huvudstaden Lima, och även där har fattigdomen snabbt förvärrats. Ytterligare en kvarts miljon invånare i staden beräknas nu leva i extrem fattigdom och har inte längre råd att köpa ett basutbud av mat varje månad.

De höga dödstalen har dessutom haft förödande effekter för många barn i landet. Enligt officiella uppgifter har så många som 98 000 barn blivit föräldralösa under pandemin.

Mariela Jara