Vaccinsatsningen Covax har bara nått halvvägs

Caracas, 220126 (IPS) – För många utvecklingsländer står förhoppningarna om att få tillgång till covid-19-vaccin till det globala initiativet Covax. Men under förra året levererades knappt hälften av det antal doser som Covax hade satt som målsättning.

Samtidigt som omikronvarianten sprids snabbt över världen är initiativet Covax – som syftar till att säkerställa en rättvis global fördelning av vaccin mot covid-19 –  fortsatt beroende av beslut från läkemedelsbolag och biståndsgivande länder.

Redan tidigt varnade José Manuel Durão Barroso, ordförande för vaccinalliansen Gavi –  en av de ledande grupperna bakom Covax, för att nya varianter av viruset kommer att uppkomma så länge som stora delar av världsbefolkningen inte har blivit vaccinerad.

José Manuel Durão Barroso, som tidigare var Portugals premiärminister, betonar för IPS att det enda sättet att stoppa pandemin är genom att erbjuda skydd till hela världen – ”inte bara till de rika delarna”.

Initiativet Covax startades i april 2020 och har sedan dess samlat mängder av länder, organisationer och privata stiftelser med målsättningen att distribuera vaccin i världens utvecklingsländer.

Vissa länder ges möjlighet att köpa in vaccin via Covax, medan tanken är att de allra fattigaste länderna ska få gratis tillgång.

Målet under förra året var att nå ut med två miljarder doser vaccin till fler än ett hundra länder – och därmed kunna säkerställa att 40 procent av världsbefolkningen skulle bli vaccinerade. En siffra som enligt planerna skulle stiga till 70 procent under första halvan av 2022.

Men sedan drabbades Indien av en plötslig och förödande ny våg av covid, vilket ledde till att landet slutade exporterade vaccin. Och det var världens största vaccintillverkare, indiska Serum Institute of India, SII, som skulle förse Covax med stora delar av leveranserna. Att köpa in indisktillverkade vaccin är logiskt, eftersom dessa är betydligt billigare än de som tillverkas av västerländska bolag.

Under förra våren tvingades Covax meddela att leveranserna skulle försenas, vilket också skedde under de kommande månaderna. Det ledde till att många länder tvingades vänta på sina leveranser.

I stället för två miljarder doser lyckades Covax under förra året distribuera mindre än hälften, 900 miljoner doser. Fram till i november låg siffran på mindre än 600 miljoner, men tack vare att stora donationer sedan inkom steg siffran under slutet av året.

Fram till nu har minst 5,6 miljoner människor i världen avlidit i covid-19. De två länder som rapporterat flest dödsfall efter USA, är de två folkrikaste länderna i syd – Indien och Brasilien.

José Manuel Durão Barroso säger till IPS att den snabba smittspridningen  i Indien, tillsammans med en global vaccinbrist, bidrog till de stora förseningarna för Covax.

– Och denna situation, tillsammans med exportrestriktioner och att många rika länder hamstrade vaccin – samt att tillverkarna inte prioriterar en jämlik vaccinfördelning – gjorde att vi inte kunde distribuera lika många doser som vi hade förväntat oss under årets andra och tredje kvartal, säger han.

När vaccinen började utvecklas så talade många ledare i världens rikare länder om det framtida behovet av global solidaritet, minns Kate Elder, senior rådgivare för vaccinfrågor vid Läkare utan gränser, MSF.

– Läkemedelsbolagen uppgav att de skulle se till att tidigare misstag inte skulle upprepas, då bara höginkomstländer fått tillgång till nya läkemedel, säger hon till IPS.

Men så blev det inte, enligt Kate Elder:

– Höginkomstländerna började köpa upp covid-19-vaccinen redan innan de var tillgängliga.

Enligt MSF valde läkemedelsbolagen, precis som tidigare, att sälja vaccinen till de som betalade mest för dem.

Resultatet blev att Covax under fjolårets första månader distribuerade betydligt färre doser än vad man hade hoppats på. Och det stod tidigt klart att målsättningen om att nå upp till två miljarder doser under året inte skulle gå att förverkliga.

Flera utvecklingsländer började därför eftersöka vaccin på egen hand, och vissa länder lyckades starta en produktion av inhemska vaccin.

Under andra halvan av förra året började samtidigt flera rika länder, vars befolkningar till stora delar hade blivit vaccinerade, att donera stora mängder vaccin till utvecklingsländerna, ofta med hjälp av Covax.

Hittills har 591 miljoner donerade doser utlovats under 2021 och under första halvan av innevarande år. Störst antal har utlovats av USA, EU, Storbritannien, Kanada och Japan.

I vissa fall har dock de doser som skickats ut anlänt precis innan sista förbrukningsdag. I länder som Somalia och Östtimor har det även varit brist på sprutor eller de kylanläggningar som krävs för att förvara vaccin. Vissa doser som skickats till bland annat Kongo-Kinshasa och Sydsudan har därför kasserats eller returnerats.

Kate Elder menar att Covax höga målsättningar var naiva. Hon säger att rika länder även tidigare har hamstrat vaccin och andra viktiga läkemedel vid flera tillfällen.

Enligt henne skulle det behövas radikala förändringar för att i framtiden säkerställa en mer rättvis fördelning av vaccin. Karin Elder betonar att utvecklingen av nya medicinska tekniker måste gynna alla.

– Teknik som utvecklats med hjälp av offentliga investeringar bör inte ägas av företag utan måste betraktas som allmännyttiga på global nivå, säger hon.

Enligt José Manuel Durão Barroso har Covax nu tillräckligt med vaccin. Men han varnar samtidigt för att det finns en risk för att nya distributionsstörningar kan uppkomma under året.

Humberto Márquez