Många miljontals människor fast i modernt slaveri

Madrid, 211202 (IPS) – Över 40 miljoner människor i världen lever i vad som kan beskrivas som ett modernt slaveri, enligt FN:s internationella arbetsorganisation, ILO. Men med en bredare definition är den verkliga siffran mycket högre.

Under torsdagen infaller internationella FN-dagen mot slaveri. Ingen kan exakt säga hur många människor som lever under slavlika förhållanden. Enligt ILO handlar det om alla människor som är utsatta för tvångsarbete, tvingas arbeta av skulder, eller har utsatts för påtvingade äktenskap eller människohandel.

Det betyder att siffran 40 miljoner skulle vara väldigt låg – om man även inkluderade de hundratals miljoner flickor som har tvingats ingå barnäktenskap, och de över 150 miljoner barnarbetare som enligt FN finns i världen.

Om alla offer för människohandel och alla barn som utnyttjas som barnsoldater även skulle ingå, skulle siffran över antalet människor som lever i modernt slaveri stiga till nästan en miljard människor.

Slaveri kännetecknas enligt FN av situationer där människor förlorar sin frihet, på grund av hot, våld eller andra former av övergrepp.

Internationella FN-dagen syftar till att uppmärksamma kampen mot alla former av modernt slaveri – i form av människohandel, sexuell exploatering, de värsta formerna av barnarbete, påtvingade äktenskap och rekryteringen av barnsoldater.

FN konstaterar att även de äldre formerna av slaveri fortfarande förekommer i världen. Detta hänger ofta samman med den diskriminering som drabbar samhällets mest sårbara grupper, däribland personer med låg kast, minoriteter och ursprungsbefolkningar.

Vid sidan av de gamla formerna av tvångsarbete drabbas numera även många migrantarbetare av slavlika förhållanden, enligt FN. Det handlar om personer som utsätts för människohandel och tvingas arbeta bland annat inom byggindustrin och jordbruket, i människors hem eller inom sexindustrin.

Samtidigt arbetar ett av tio barn i världen och en majoritet av dessa barn blir därmed ekonomiskt exploaterade – vilket är i strid med barnkonventionen.

Baher Kamal