Kustnära befolkningar utsatta för växande hot

Madrid, 211109 (IPS) – Medan klimatmötet i Glasgow fortsätter varnar FN för att hälften av jordens befolkning snart kommer att leva i områden som är hotade av översvämningar, stormar – och tsunamier.

Varningen om att varannan människa på jorden år 2030 kommer att bo i hotade kustområden kom i samband med att Internationella dagen för tsunamikännedom inföll i fredags.

Tsunamier består av enorma vågor som vanligen uppstår på grund av jordskalv, jordskred och i sällsynta fall av vulkanutbrott, och som slår in över land och kan skapa enorm förödelse.

I många regioner som löper förhöjd risk att drabbas av tsunamier har samtidigt en snabb urbanisering och ökande turism skapat en situation där allt fler människor löper risk att drabbas.

Naturfenomenet är ovanligt, men får ofta mycket allvarliga konsekvenser. Under de senaste hundra åren uppges det ha inträffat 58 tsunamier i världen – vilka orsakat fler än 260 000 dödsfall.

Den värsta tsunamikatastrofen hittills inträffade i Indiska oceanen i december 2004, då uppskattningsvis 227 000 människor omkom i 14 länder. Hårdast drabbades Indonesien, Sri Lanka, Indien och Thailand.

Efter den katastrofen samlades världssamfundet i Japan, där man kom överens om ett internationellt avtal, Hyogo-deklarationen, som syftar till att minska riskerna för framtida katastrofer. I samband med det skapades också ett varningssystem för tsunamier, där seismografiska data och havsnivåstationer skickar ut larm till nationella tsunamicenter.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres uppger att arbetet för att motverka nya katastrofer har gett resultat – men påminner samtidigt om att riskerna förblir stora för de befolkningar som bor i områden som kan drabbas av tsunamier. FN-chefen påpekar samtidigt att de stigande havsnivåer som orsakas av klimatkrisen riskerar att ytterligare förstärka kraften i framtida tsunamier.

 

Baher Kamal