Urfolk kräver ökat inflytande över klimatpolitiken

Glasgow, 211108 (IPS) – Över hela världen tvingas ursprungsbefolkningar att kämpa för sina områden samtidigt som de drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter. Vid det pågående klimatmötet i Glasgow kräver representanter för världens urfolk ett ökat inflytande. – För mitt folk är… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Emilio Godoy