Organisationer kräver att återfå tillträde till FN:s högkvarter

New York, 211109 (IPS) – Företrädare för ickestatliga organisationer har under pandemin inte haft tillträde till FN-huset i New York. Och reglerna fortsätter att gälla – trots att restriktionerna i högkvarteret nu har börjat lättas. Samtidigt växer kritiken från de utestängda… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen