Kuba drabbat av återkommande elavbrott

Havanna, 211018 (IPS) – Befolkningen på Kuba har på senare tid drabbats av återkommande elavbrott. Landet är beroende av olja för sin energiförsörjning – och den ekonomiska och politiska kollapsen i Venezuela anses ha bidragit till den rådande elkrisen.

Kuba producerar sin el med en åldrande infrastruktur. Enligt myndigheterna beror de elavbrott som de senaste veckorna har drabbat alla landets 15 provinser på fel som uppstått vid flera av landets kraftverk. Dessutom saknas det reservdelar till stora delar av elnätet.

En stor del av de fossila bränslen som står bakom den kubanska elproduktionen är importerad, och landet har ett avtal med Venezuela som ska garantera importen av stora mängder olja dagligen.

Samtidigt har det kommit rapporter om att krisen i Venezuela lett till att oljeleveranserna blivit alltmer sporadiska, även om kubanska myndigheter inte har lämnat ut några officiella siffror. Det har även kommit rapporter om att gasimporten ska ha minskat.

Nyligen medgav energiminister Liván Arronte i en tv-intervju att efterfrågan på el vid vissa tidpunkter överstiger tillgången – vilket i sin tur slår mot energiförsörjningen.

Många kubaner menar att den nuvarande krisen påminner om situationen i början av 1990-talet, efter Sovjetunionens sammanbrott, då landet förlorade sin då största leverantör av bränslen.

Kuba drabbades även av en energikris för två år sedan efter att den dåvarande USA-administrationen under president Donald Trump genomförde åtgärder för att begränsa oljetransporterna till Kuba. Detta som en del av en skärpning av de ekonomiska sanktioner som USA har riktat mot landet sedan 1962.

Den kubanska regeringen menar att dessa sanktioner även slår mot landets möjligheter att köpa in reservdelar och annan nödvändig utrustning till landets elproduktion.

Den kubanska ekonomin är dessutom ännu mer pressad än tidigare, på grund av pandemin som tvingat landet att prioritera importen av läkemedel och mat.

Luis Brizuela