Kubansk elkris belyser behovet av energiomställning

Havanna, 211018 (IPS) – Kubas elinfrastruktur är i mycket dåligt skick och beroendet av importerade fossila bränslen gör landet mycket sårbart. Bedömare menar att den rådande elkrisen visar på behovet av en snabbare övergång mot förnybara energikällor.

På senare tid har Kuba drabbats av återkommande elavbrott, vilket enligt myndigheterna beror på fel som uppstått i landets fossila kraftverk.

Nästan samtliga kraftverk är främst byggda med teknik från det dåvarande Sovjetunionen och Östblocket och har därmed passerat sin livslängd. Enligt industrianalytiker skulle varje kraftverk behöva uppgraderas för mycket stora belopp.

Samtidigt råder det redan stor brist på reservdelar i landet. De fossila kraftverken kompletteras i landets 15 provinser av mindre lokala kraftverk och dieselgeneratorer – som också drabbats av bristen på reservdelar.

Enligt officiella siffror tvingas det ekonomiskt pressade landet att spendera upp emot motsvarande 200 miljoner dollar i månaden på importen av fossila bränslen.

För närvarande beräknas bara fem procent av Kubas elproduktion komma från förnybara energikällor. Samtidigt har den kubanska regeringen slagit fast en satsning som ska minska användningen av fossila bränslen och öka den lokala produktionen av förnybar energi. Målsättningen är att 24 procent av energin ska komma från rena källor till 2030.

Målet är att locka till sig både storskaliga och mindre utländska investerare som även ska kunna bidra till att öka energieffektiviteten och hjälpa landet att bli mer självförsörjande på el.

Samtidigt visar beräkningar att det kommer att krävas mycket stora investeringar för att Kuba ska kunna utveckla de förnybara energikällorna och nå upp till målsättningarna.

En ny lag som antogs för två år sedan uppmuntrar till privata satsningar på gröna energikällor, och innebär att individer och institutioner som använder sig av dessa erbjuds skattelättnader. Lagen föreskriver även en ökad användning av soluppvärmda varmvattenberedare och offentliga kampanjer om behovet av en ökad energieffektivitet.

En del av de satsningar på förnybara energikällor som pågår på Kuba bedrivs med stöd från internationella projekt och institutioner.

Samtidigt visar studier att satsningar på gröna energikällor skulle kraftigt skulle kunna minska de kubanska utsläppen från fossila bränslen. Problemet för Kuba är de stora investeringskostnaderna.

Den satsning som kommit längst är inriktad på solenergi – som landets anses ha stor potential för.

Nyligen beslutade den kubanska regeringen att slopa tullavgifterna för importen av solenergiutrustning och andra teknisk utrustning som används för att utnyttja förnybara energikällor.

Vissa affärskedjor i landet säljer dessutom numera solpaneler. Men priserna är fortfarande alldeles för höga i förhållande till de flesta kubaners inkomster. Och även om staten är beredd att köpa in den eventuella överskottsenergi som privata konsumenter kan generera uppger många att grundkostnaderna fortfarande är alldeles för höga.

 

Luis Brizuela