FN: Tre miljarder människor har inte råd med nyttig mat

Madrid, 211019 (IPS) – Medan en tredjedel av all producerad mat i världen slängs eller förstörs finns det närmare tre miljarder människor som inte råd att äta en hälsosam kost. Det uppger FN:s livsmedelsorgan, FAO.

I världens rika länder beräknas mer än en tredjedel av all mat hamna i soporna. Siffran är lika hög i världens fattigare länder, men då främst beroende på brister i hanteringen av skördar och problem med lagerutrymmen och transporter.

Samtidigt uppger FAO, i samband med att Världslivsmedelsdagen inföll i helgen, att närmare 40 procent av världens befolkning – tre miljarder människor – inte har råd att äta sig mätta på nyttig mat.

Världsbanken beräknar dessutom att mellan 88 och 115 miljoner fler människor har fallit ned i fattigdom på grund av coronakrisen. Detta vid sidan om de närmare 850 miljoner människor som enligt FN redan tidigare var drabbade.

Det innebär att antalet hungriga och extremt fattiga i världen nu uppgår till närmare en miljard människor – ungefär lika många som beräknas arbeta inom den globala matindustrin.

FAO konstaterar dessutom att produktionen, konsumtionen och förslösningen av världens mat har ett mycket högt pris för naturresurser och klimat. Det handlar enligt FAO om ett ineffektivt system som även är extremt kostsam i pengar – och leder till stora orättvisor.

En av de grupper som drabbas hårdast av de djupa orättvisorna är de kvinnor på landsbygden som enligt FN står bakom en mycket stor del av världens matproduktion. Samtidigt äter dessa kvinnor ofta sämre än övriga familjemedlemmar, och har ofta enorma arbetsbördor medan de i många fattiga länder inte erbjuds rätten att äga den mark de brukar.

Enligt FN:s miljöprogram Unep finns det i utvecklingsländerna många miljontals kvinnor som står bakom en stor majoritet av den mat som produceras, samtidigt som nästan alla markområden kontrolleras av män.

FN:s kvinnoorgan UN Women uppger att antalet människor som har brist på mat ökade snabbt under förra året – och att de som drabbades värst var kvinnor och flickor på landsbygden.

UN Women lyfter fram hur djupt beroende världens matsystem är av det arbete som kvinnor utför – både som producenter och genom att se till att deras familjer får mat. Samtidigt är risken att drabbas av undernäring större för dessa kvinnor än den är för männen, konstaterar organet.

Väpnade konflikter är en starkt bidragande orsak till problemen med akut hunger. Enligt biståndsorganisationen Oxfam lider närmare 155 miljoner människor i världen en krisartad brist på mat. Det är 20 miljoner fler än för ett år sedan, och enligt Oxfam är en stor majoritet hungriga på grund av att de lever i länder som är drabbade av krig och konflikter. De som får äta sist av alla är oftast kvinnor och flickor.

Experter betonar att de djupa orättvisorna riskerar att fördjupas ytterligare på grund av den alltmer akuta klimatkrisen – samtidigt som många rika länder drastiskt har dragit ner sina bidrag till humanitära insatser.

 

Baher Kamal