Rika länder uppmanas ta utvecklingsmålen på allvar

New York, 160909 (IPS) – De nya hållbara utvecklingsmålen som antogs för ett år sedan gäller alla FN:s 193 medlemsstater, men rika länder anklagas nu för att inte ta sin viktiga roll för att uppfylla målen på allvar. -En intressant… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Lyndal Rowlands

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *