Rika länder uppmanas ta utvecklingsmålen på allvar

New York, 160909 (IPS) – De nya hållbara utvecklingsmålen som antogs för ett år sedan gäller alla FN:s 193 medlemsstater, men rika länder anklagas nu för att inte ta sin viktiga roll för att uppfylla målen på allvar.

-En intressant men också skrämmande iakttagelse är att agendan för hållbar utveckling tas på större allvar i utvecklingsländer än i många utvecklade länder just nu, säger dansken Mogens Lykketoft som är ordförande för FN:s generalförsamling, till IPS.

Han framhåller att den nya utvecklingsagendan skiljer sig från millenniemålen (som löpte ut den sista december 2015) som hade fokus på utveckling i fattiga länder. Den nya utvecklingsagendan omfattar nämligen alla människor i alla länder.

Mogens Lykketoft lyfter fram flera sätt som utvecklade länder kan bidra till en hållbar utveckling, bland annat genom att ta itu med klimatförändringar, agera mot skatteflykt och skatteparadis och förbättra det offentliga utvecklingsbiståndet.

-Rika länder och rika människor flyttar vinsterna från utvecklingsländerna. Vi vet att utvecklingsländer förlorar mycket större summor än vad de får i bistånd. Vi måste i hög grad stärka det globala samarbetet mot skatteflykt och skatteparadis men vi måste också stödja många utvecklingsländer i arbetet med att utveckla institutioner som klarar av att hantera stora företag som vill göra investeringar i deras länder.

Mogens Lykketoft påpekar att samarbete i skattefrågor för närvarande samordnas av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, och att det inte finns någon enighet bland FN:s medlemsstater för att ändra på detta.

Han säger att förändringar till stora delar måste ske i de mest utvecklade länderna för att det ska vara möjligt att skapa en hållbar framtid och undvika klimatkatastrofer. Investeringar krävs för förbättrad energianvändning, energibesparing, förbättrade produktionsmetoder och allmänna konsumtionsmönster.

John Romano är koordinator för nätverket Transparency, Accountability & Participation som noga bevakar hur FN:s medlemsstater förverkligar de planerade åtgärderna för att uppfylla de nya hållbara utvecklingsmålen. Han säger till IPS att flera av de utvecklade länderna borde ta målen på större allvar.

-Några av de utvecklade länderna uppger i sina presentationer av klimatåtaganden att de redan har uppnått många av de nya hållbara utvecklingsmålen. Men dessa är tänkta att vara målsättningar, så om ett land påstår att mål uppnåtts redan tio månader efter att Agenda 2030 antagits är det antingen ett nedslående tecken på att landet inte satt sina mål tillräckligt högt eller att man är nöjd med att låta situationen förbli oförändrad.

Kate Carroll vid hjälporganisationen Actionaid instämmer.

-I vårt arbete ser vi genomgående att det återstår mycket att göra för de utvecklade länderna för att uppnå de nya hållbara utvecklingsmålen. Med tanke på att de rika länderna historiskt sett har stått för de största utsläppen har de misslyckats med att göra mer för att hjälpa utvecklingsländerna med klimatanpassning.

Lyndal Rowlands

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *