Baljväxter minskar utsläppen av växthusgaser

Rom, 160908 (IPS) – FN har utsett 2016 till baljväxternas år. Ett av skälen är att linser, bönor, kikärtor och andra baljväxter till skillnad från vad många tror kan leda till minskade utsläpp av gaser.

Det beräknas att baljväxter bidrar med mellan 5-7 miljoner ton kväve till marken globalt sett. Eftersom baljväxter är självgödslande behöver de mindre gödningsmedel och på detta sätt bidrar de till att minska utsläppen av växthusgaser.

Baljväxter är mycket populära – den globala produktionen har ökat från 64 miljoner hektar år 1961 till nästan 86 miljoner hektar år 2014, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorgan, FAO.

Dessutom hävdar FAO att när proteinrika baljväxter ingår i foder för boskapsdjur så blir fodret mer effektivt, vilket i sin tur minskar metanutsläppen från djuren.

FAO påpekar också att klimatförändringarna i allt högre grad kommer att skapa utmaningar inom jordbruket, särskilt i regioner där befolkningarna är särskilt sårbara, vilket är ytterligare ett skäl för fler satsningar på de mer klimatsmarta baljväxterna.

I april i år hölls en internationell konferens i Marocko i syfte att belysa baljväxternas värde. Vid mötet enades experter från många länder om en deklaration som syftar till att öka produktionen av baljväxter i utvecklingsländerna. Den så kallade Marockodeklaratioen har som målsättning att produktionen ska öka med 20 procent fram till år 2030.

Experterna slog samtidigt fast att produktionen av baljväxter har halkat efter andra grödor, trots den stora efterfrågan i utvecklingsländerna och trots att alla skulle vinna på motsatsen, både “människor och miljö, genom friskare jordar”, samtidigt som utsläppen skulle minska och grödan skulle generera extra inkomster för jordbrukare.

FAO understryker att baljväxter har ett högt näringsinnehåll och innehåller mycket protein, och därför kan vara särskilt viktiga i regioner där tillgången på kött och mejeriprodukter är mindre. Baljväxter har en låg fetthalt och är rika på lösliga fibrer och rekommenderas även till människor med diabetes och hjärtsjukdomar. De har också visat sig användbara i arbetet för att bekämpa fetma.

För jordbrukare kan de torkade baljväxterna bli än mer betydelsefulla eftersom de båda kan säljas och ätas av familjerna själva. Möjligheten att sälja av grödor kan därmed ge jordbruksfamiljer möjligheten att skapa en mer hållbar ekonomi. Eftersom baljväxter bidrar med kväve till marken förbättras även markens bördighet vid odling av dessa grödor vilket leder till ökad produktivitet inom jordbruket, uppger FAO.

Baher Kamal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *