Förhandling om avtal för att skydda marina resurser

New York, 160405 (IPS) – Nära 64 procent av världens hav ligger utanför nationell jurisdiktion. Nu inleds förhandlingar inom FN för ett rättsligt bindande avtal för skydd och hållbar användning av marina resurser.

Det internationella avtalet skulle gälla utnyttjande och skydd av den biologiska mångfalden i det öppna havet, “high seas” – områden som ligger utanför länders ekonomiska zoner och som omfattar nära 64 procent av havsytan och nära hälften av jordens totala yta.

Elizabeth Wilson vid stiftelsen Pew Charitable Trusts säger att förhandlingarna väntas täcka fyra områden: marina genetiska resurser, förvaltningsredskap som marina skyddsområden, bedömningar av miljöpåverkan, kapacitetsskapande åtgärder och överföring av marin teknik.

Den förberedande kommittén som tillsatts av FN:s generalförsamling håller sina första möten mellan 28 mars och 8 april. År 2018 väntas generalförsamlingen ta beslut om sammankallandet av en konferens för att slutföra en överenskommelse.

-Dessa möten kan leda till några av de viktigaste framstegen under denna generation, när det gäller skyddet av haven. Länder har chans att komma samman för att täppa till luckor och visa engagemang för bevarandet av havsmiljön, säger Elizabeth Wilson.

Palitha Kohona, ambassadör och medlem i ordförandegruppen för FN:s tillfälliga kommitté om biologisk mångfald utanför nationell jurisdiktion, säger att den förberedande kommittén ska komma med rekommendationer för ett bindande regelverk under FN:s havsrättskonvention, Unclos, som ska garantera långsiktigt friska hav.

-Men man måste också vara realistisk. Det finns en tydlig motvilja bland vissa länder – som USA, Ryssland, Japan, Norge och Sydkorea – att ansluta sig till den stora majoriteten under förhandlingarna. De tillhör också de få länder som har den teknik som krävs för att exploatera de marina biologiska resurserna i haven, säger Palitha Kohona till IPS.

Han påpekar att under de senaste tio årens diskussioner har det utvecklats en allians mellan G77-länderna (utvecklingsländernas förhandlingsgrupp i FN) och Kina samt EU.

På frågan om tidsramen för att nå ett rättsligt bindande avtal framhåller Palitha Kohona, före detta chef vid FN:s fördragssektion, att havsrättsliga förhandlingar brukar tar lång tid.

-Havsrättskonventionen tog över tio år att slutföra, säger han.

Det finns en mängd internationella överenskommelser för att reglera sjöfart, fiske och gruvdrift på havsbotten men det saknas en sammanhängande struktur för att säkerställa att särskilda platser i det öppna havet skyddas från mänsklig aktivitet, skriver Pew Charitable Trusts i ett nytt pressmeddelande.

Thalif Deen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *