Fortsatt torka har skapat vattenkris i Nicaragua

Managua, 160406 (IPS) – Många vattenkällor står tomma i Nicaragua efter en långvarig torka och på sociala medier sprids allt fler bilder och filmer av uttorkade vattendrag och sjöar. En tilltagande vattenkris hotar i landet.

Under lång tid har Nicaragua varit utsatt för torka och de senaste decenniernas snabba skogsskövling har ytterligare bidragit till den vattenkris landet nu har drabbats av. Sedan början av året har lokala medier och miljögrupper allt oftare publicerat bilder på uttorkade vattendrag.

Den tidigare miljöministern Jaime Incer, som nu är ordförande för miljöorganisationen Fundenic-SOS, varnar för en allt allvarligare vatten- och miljökris i landet. Enligt honom har minst ett hundra floder och bifloder torkat ut, liksom stora delar av vattnet i flera sjöar i landet. Han påpekar för IPS att den 68 mil långa Cocofloden, den längsta floden i Centralamerika, nu är torr i flera kilometer av sin sträckning. Vattennivåerna i floden har aldrig varit så låga som nu och på många platser går det att ta sig över floden till fots.

Även i landets andra stora flod, San Juan-floden, som löper längs den sydliga gränsen till Costa Rica, är vattennivåerna låga och stora sandbankar förhindrar båtar från att ta sig fram.

Under senare år har Nicaraguasjön, som är Centralamerikas största sötvattenreserv, blivit av med stora mängder vatten. Enligt Jaime Incer står flera hamnar och landningsbryggor torrlagda. Samma utveckling sker även i landets andra stora sjö, Xolotlán, i huvudstaden Managua. Enligt Fundenic-SOS har strandlinjen förflyttats med upp emot 200 meter sedan den långvariga torkan inleddes 2014.

Vid sidan av klimatförändringarna menar Fundenic-SOS att en bidragande orsak till vattenkrisen är att så lite har gjorts för att bekämpa den snabba avskogningen i landet.

Enligt en studie som genomförts av den brittiska konsultbyrån Environmental Resources Management, ERM, minskade de stora skogsområdena i södra Nicaragua med upp till 40 procent under perioden mellan 1983 och fram till 2011. Enligt ERM gick avskogningen i två naturreservat i landets sydöstra delar snabbare under perioden mellan 2009 och 2011 än under de föregående 26 åren.

Den pågående torkan har även fått ekonomiska effekter och påverkat livsmedelssäkerheten för Nicaraguas 6,2 miljoner invånare, däribland de 2,5 miljoner som enligt statistiken tvingas överleva på mindre än motsvarande två dollar om dagen.

Organisationer som företräder bönder, djuruppfödare och turistindustrin har alla meddelat att de drabbats av svåra ekonomiska skador på grund av bristen på vatten. Detta samtidigt som både inhemska och internationella prognoser pekar på att den nuvarande torkan, som förorsakats av väderfenomenet El Niño, kan komma att fortsätta ända fram till i augusti i år, då ny nederbörd förväntas komma.

Enligt Cirilo Otero, ordförande för Centret för miljöpolitik, är bristen på vatten värst i landets så kallade “torra korridor”, ett område där 35 av landets 153 kommuner är belägna. Cirilo Otero säger att torkan i denna region lett till att alla skördar gått förlorade samtidigt som 90 procent av vattenresurserna numera står torra. Cirilo Otero säger att de som drabbats värst är barnen och de äldre som lever i den hårt drabbade regionen.

-Det finns familjer som inte har något annat att äta än majs och salt. Situationen är mycket allvarlig.

Nicaraguanska myndigheter, som har kritiserats för att de inte har utlyst ett nationellt katastroftillstånd med anledning av torkan, försöker samtidigt nå ut med förnödenheter till de hårdast drabbade.

Ervin Barreda, chef för landets vattenmyndighet, berättar att man dagligen skickar ut närmare 65 tankbilar med vatten till de hårdast drabbade regionerna.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.José Adán Silva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *