Sydafrika: Unika områden till havs kan skyddas

Kapstaden, 160404 (IPS) – När den marina nationalparken Tsitsikamma öppnades för fiske i mitten av december väckte det starka protester och beslutet drogs tillbaka. Nu kan 22 nya marina skyddsområden inrättas i Sydafrika.

Tsitsikamma är Afrikas äldsta marina reservat och inkluderar 80 kilometer kustlinje som sjuder av marint liv. Många hotade arter lever i området.

Skyddet syftar till att återställa fiskbestånden. Medlemmar av Friends of the Tsitsikamma Association som arbetar med naturskydd säger att inga riktiga samråd hölls i samband med beslutet i december att nationalparken skulle öppnas för fiske.

Enligt marinforskare handlade det om exploatering i hjärtat av det skyddade området. Lokala fiskare hävdade dock att utan fiskerättigheter skulle turismen vara hotad.

Det var i november förra året som Sydafrikas miljöminister Edna Molewa meddelade att restriktionsområdet skulle förändras och att fiske skulle tillåtas inom en radie på åtta kilometer. Beslutet upphävdes dock genom ett domstolsbeslut i januari i år.

Den 9 februari presenterade miljöminister Edna Molewa i stället ett förslag som gäller 22 nya marina skyddsområden på sammanlagt omkring 70 000 kvadratkilometer.

Enligt miljöministern är mindre än 0,5 procent av havens ekosystem skyddade i Sydafrika, vilket kan jämföras med 8 procent av ekosystemen på land, som Taffelbergen och Krugerparken. Hon menar att dessa områden kan komma att fungera som viktiga referenspunkter när det gäller förståelsen för hur haven påverkas på olika sätt.

Enligt Edna Molewa innebär förslaget ett säkerställt skydd av marina livsmiljöer som rev, mangroveskogar och kustnära våtmarker som är viktiga i arbetet för att skydda kustsamhällen från hårda stormar, stigande havsnivåer och extrema väderförhållanden.

-Till havs skulle dessa marina områden skydda sårbara livsmiljöer och fiskars lekområden vilket även skulle gynna fiskerinäringen och bidra till hållbara fiskbestånd, säger hon.

Miljödepartementet har gett allmänheten 90 dagar att kommentera det nya förslaget på marina skyddsområden.

Enligt en rapport från Sydafrikas nationella institut för biologisk mångfald, Sanbi, är 46 procent av den marina livsmiljön och kustområdena hotade och 17 procent allvarligt hotade. Endast 9 procent av dessa områden har ett bra skydd medan omkring 40 procent av den marina livsmiljön och kustområdena i Sydafrika inte är skyddade.

Rapporten beskriver att kunskapen är bristfällig om de marina nationalparkernas betydelse för den biologiska mångfalden, förvaltning av fiske, sociala och ekonomiska tillgångar och anpassning till klimatförändringarna. Rapporten lyfter fram att fisket har, genom överutnyttjande av resurser, störst påverkan när det gäller förändringar i de marina ekosystemen och kustregionernas ekosystem.

Theresa Frantz vid Världsnaturfonden i Sydafrika välkomnar det nya förslaget om marina skyddsområden och kallar det “ett viktigt verktyg för att skydda dessa områden”.

Samantha Petersen som arbetar med Världsnaturfondens program för ansvarsfullt fiske uppger att konsumtionen av fisk och skaldjur i Sydafrika uppgår till 312 miljoner ton årligen. Hon påpekar att haven inte kan anpassas efter en ökad efterfrågan från en växande befolkning.

-När särskilda arter har försvunnit från haven kan vi inte återskapa dem, säger hon.

Munyaradzi Makoni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *