Kvinnor söker större roll i fredsprocesser

New York, 151019 (IPS) – FN-resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet antogs för 15 år sedan av säkerhetsrådet och betecknas av många som en milstolpe. Nu pågår en utvärdering av resolutionen. Den 31 oktober är det 15 år sedan resolution… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *