Pakistan: Små bidrag till gravida ger stor effekt

Peshawar, 151016 (IPS) – I den nordpakistanska provinsen Khyber Pakhtunkhwa får endast hälften av de gravida kvinnorna någon form av mödravård innan förlossningen och mödradödligheten är mycket hög. Nu hoppas myndigheterna kunna förändra situationen – med hjälp av små bidrag.

-Vi är extremt glada över myndigheternas satsning på att ge bidrag till gravida kvinnor, det gör det möjligt att få riktig vård, säger Sharif Ahmed, som befinner sig på en vårdcentral i Peshawar, provinshuvudstaden i Khyber Pakhtunkhwa.

Han besöker kliniken tillsammans med sin gravida hustru, som ska genomgå ultraljud och andra graviditetskontroller. Enligt Sharif Ahmed drabbades hustrun av ett missfall för två år sedan, som han menar berodde på att paret inte hade råd att uppsöka vården.

-Jag hade inga pengar att betala undersökningarna med, berättar han för IPS.

Sharif Ahmed och hans hustru är ett av många par i provinsen som tack vare en satsning från myndigheterna nu erbjuds motsvarande 80 kronor i bidrag för varje besök de gör hos mödravården. Detta är parets andra besök på vårdcentralen, och hittills har de därmed kunnat kvittera ut motsvarande 160 kronor.

-Bidraget har gått till transportkostnaderna till kliniken. Utan dessa pengar hade besöken inte varit möjliga, berättar han.

Khyber Pakhtunkhwa är en av fyra pakistanska provinser som satsar på program för att hjälpa gravida kvinnor. Kashif Ahmed vid Världshälsoorganisationen påpekar att läskunnigheten och även medvetenheten om graviditetsrelaterade problem är låg i denna provins. Pakistan är dessutom ett av de länder i världen där mödradödligheten är som allra högst.

-För närvarande får bara hälften av kvinnorna i provinsen någon form av professionell mödravård innan förlossningen och endast var fjärde efter förlossningen, säger Kashif Ahmed.

Myndigheterna hoppas nu att bidragen ska leda till att fler gravida kvinnor genomgår åtminstone tre kontroller innan förlossningen och två efter födseln, och att denna vård ska leda till en minskad mödradödlighet.

Ett av problemen är dock att många kvinnor i det mansdominerade landet tvekar att uppsöka vården eftersom de vill undersökas av kvinnliga läkare, något som det råder stor brist på.

Pervez Kamal, ansvarig för sjukvårdsfrågor i Khyber Pakhtunkhwa, påpekar att en majoritet av provinsens 2,2 miljoner invånare bor på landsbygden och ofta har långt till närmaste vårdcentral. Han säger att förhoppningen är att bidragen ska leda till att fler kvinnor får råd att resa för att genomgå kontroller.

Pervez Kamal berättar att myndigheterna även har använt sig av radio- och tevereklam för att nå ut till fler gravida kvinnor om möjligheterna att få bidrag i samband med graviditetskontroller.

Gynekologen Shamim Akhtar som arbetar vid sjukhuset i Mardan i Khyber Pakhtunkhwa berättar att satsningen har haft en positiv effekt.

-Vi har noterat en 50-procentig ökning av antalet besök från gravida kvinnor till följd av bidragen, berättar hon.

På sjukhuset i Mardan träffar IPS 20-åriga Jehan Bibi. Hon födde en son för två år sedan, men berättar att det var en komplicerad graviditet.

-Då hade jag inga pengar och kunde inte uppsöka läkare. Nu är situationen annorlunda eftersom bidraget räcker för att täcka sjukhusbesöket och transportkostnaderna, säger Jehan Bibi.

Ashfaq Yusufzai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *