Sydafrika skickar nedrustningsexperter till Irak

Kapstaden, 030217 (IPS) – Minst 40 000 människor samlades i Kapstaden för att protestera mot planerna på ett Irakkrig. Samtidigt skickade landets president Thabo Mbeki ett team med nedrustningsexperter till Irak.

– Vårt folk föredrar fred framför krig. De strävar mot fred eftersom de vet att utan fred blir det ingen utveckling, sa Mbeki i sitt årliga tal till nationen som han höll den 14 februari.

Fredsdemonstrationen i Kapstaden samlade människor från vitt skilda politiska och religiösa grupper.

Även i Johannesburg organiserades demonstrationer som samlade grupper som vanligtvis inte samarbetar med varandra. I talen kritiserades bland annat regeringen för att den tillåter amerikanska och brittiska krigsfartyg att lägga till i hamnen i Durban.

Samtidigt har alltså Mbeki engagerat sig för att på diplomatisk väg försöka hindra ett krig. Förra veckan skickade han sin biträdande utrikesminister Aziz Pahad till Irak för att försöka övertala den irakiska regimen att samarbeta med FN:s vapeninspektioner och i fredags beslutade han alltså att sydafrikanska nedrustningsexperter ska resa till Irak i samma syfte.

– Detta är de experter som ledde vårt lands program för att förstöra våra kärnvapen och våra kemiska och biologiska massförstörelsevapen.

Apartheidregimen byggde upp en kärnvapenkapacitet som den demokratiska regeringen genom vårt nedrustningsprogram har neutraliserat, säger Mbeki.

Enligt Mbeki har både FN:s generalsekreterare Kofi Annan och Irak tagit emot det sydafrikanska erbjudandet om hjälp.

Mbeki har kritiserats internt inom ANC för sin växande USA-kritik men han stödjs av en växande fredsrörelse.

Han har uppmanat Irak att “respektera besluten i säkerhetsråden” men samtidigt sagt att alla nationer bör respektera FN och arbeta för fredliga lösningar på internationella konflikter.

Farah Khan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *