Experter kräver att personer med funktionsnedsättning inkluderas

New York, 190417 (IPS) – Genom de globala utvecklingsmålen slår världens länder fast att inga grupper ska tillåtas hamna på efterkälken. Trots det förblir personer med funktionsnedsättning bland de allra fattigaste och mest eftersatta. FN-experter menar att arbetet för inkludering måste… Continue Reading