Utsläpp från Mexikos enorma sjöfart kontrolleras inte

Veracruz, 221209 (IPS) – Allt fler transportfartyg besöker Mexikos hamnar. Den omfattande sjöfarten längs landets långa kuster orsakar stora utsläpp både i hav och luft, medan åtgärderna för att begränsa skadorna är få.

På global nivå beräknas sjöfarten stå bakom runt tre procent av alla utsläpp av växthusgaser.  Den internationella målsättningen är att utsläppen från båttrafiken ska minska med minst 50 procent fram till 2050, enligt FN:s sjöfartsorgan, IMO. I Mexiko finns det dock inga program som syftar till att landet ska kunna närma sig det målet.

Enligt siffror från IMO ökade utsläppen från den globala sjöfarten med nästan tio procent mellan 2012 och 2018 – och bedömningen är att utsläppen riskerar att fortsätta stiga kraftigt under kommande decennier.

Samtidigt visar data som det spanska företaget Orbital EOS tagit fram åt IPS med hjälp av satellitbilder att fartyg under de senaste åren har stått bakom flera stora oljeutsläpp i mexikanska vatten. I flera fall har utsläppen eller läckagen inträffat i närheten av områden som kännetecknas av stor biologisk mångfald – och de skyldiga har inte ställts till svars.

Uppgifter från Mexikos sjöfartsdepartement Semar visar att många hundratals händelser har rapporterats under de senaste åren, men att bara en mycket liten del av dessa har klassificerats som marina föroreningar. Sedan 2017 har bara två fall resulterat i bestraffningar.

– Lagarna finns där, men de tillämpas inte, konstaterar Rodolfo Navarro, vid miljöorganisationen Comunicar para Conservar till IPS.

Emilio Godoy