”Klimatförändringarna fördjupar de globala orättvisorna”

Sharm el-Sheik, 221118 (IPS) – Klimatförändringarna förvärrar de orättvisor som finns i världen och de som drabbas värst är de fattiga och mest sårbara. Det säger Yamide Dagnet, som driver frågan om klimaträttvisa för organisationen Open Society Foundations.

Yamide Dagnet säger att klimatförändringarna är omgärdade av orättvisor, eftersom det är de befolkningsgrupper och länder som bär minst ansvar för utvecklingen som drabbas hårdast av effekterna.

– I alla världens länder är upplevelsen att det är de mest marginaliserade grupperna som lider mest. Dessutom handlar det om en generationsfråga – det är de unga som kommer att drabbas av konsekvenserna av det som sker nu.

Hon betonar att många känner sig mycket frustrerade över att världens länder inte har lyckats vända utvecklingen och minska utsläppen av växthusgaser.

Yamide Dagnet påpekar att väldigt mycket står på spel, och att klimatutvecklingen också är en människorättsfråga.

– Människan måste inte bara överleva, utan har också rätt till skydd och en möjlighet att kunna utvecklas. Människorättsfrågan gäller också våra mest obesjungna hjältar – de som skyddar våra skogar från stora företag. Att allt fler miljöförsvarare mördas är också en människorättsfråga.

Enligt Yamide Dagnet har klimatkrisen blottlagt många av de orättvisor som världen plågas av.

– Tyvärr förstärker klimatförändringarna de orättvisor som finns i världen – och det gäller alla former av ojämlikheter.

Hon påpekar att sårbarheten kan göra att vissa länder inom loppet av bara några timmar kan gå miste om arbetsinsatser som pågått under mycket lång tid.

Det kan exempelvis drabba ett land som gjort allt för att leva upp till Internationella valutafondens rekommendationer för att minska sin utlandsskuld – med som på grund av en plötslig orkan går miste om alla insatser.

Busani Bafana