El Salvador: Soldrivna pumpar förser byar med vatten

Suchitoto, 221111 (IPS) – Bristen på vatten är ett stort problem för många som bor på landsbygden i El Salvador, där befolkningarna själva får sköta distributionen av den livsavgörande resursen. Men i landets centrala delar har flera byar nu fått tillgång till vatten med hjälp av pumpar som drivs av solenergi.

Flera orter som drabbades hårt av det inbördeskrig som tidigare rasade i El Salvador har nu genom ett samarbete med den USA-baserade biståndsorganisationen Cocoda fått tillgång till vattenpumpar som drivs med hjälp av solen.

Organisationen har samarbetat med befolkningarna i ett tiotal orter, varav hälften nu har fått tillgång till den förnybara energikällan – vilket har gynnat närmare 10 000 människor.

I stora delar av El Salvador faller ansvaret för vattentillgången på lokalbefolkningarna själva. Detta eftersom staten inte har säkerställt distributionen för stora delar av befolkningen på landsbygden.

Vattenbristen har skapat en framväxt av mängder av “juntas de agua”, lokala vattenråd som på egen hand ser till att gräva vattenbrunnar, bygga reservoarer och installera distributionsnät. Det beräknas finnas närmare 2 500 sådana lokala vattenråd i landet, som försörjer närmare en fjärdedel av El Salvadors befolkning med vatten.

De allra flesta driver dock sina pumpar med el från det nationella elnätet.

Men i flera av byarna i kommunen Suchitoto kan befolkningarna nu i stället producera sin egen el.

Det blodiga inbördeskriget, som pågick fram till 1992, ledde till stor förödelse i detta område. En del av byborna var medlemmar av gerillan FMLN, som sedan omvandlades till ett politiskt parti som hade makten i landet mellan 2009 och 2019.

­– Vi var utsatta för bombningar och granatattacker dygnet runt, berättar Luis Antonio Landaverde, 56.

Han var själv medlem av gerillan, men tvingades sluta strida efter att ha blivit skadad. I dag sitter han i styrelsen för det lokala vattenrådet.

När kriget väl var slut tvingades lokalbefolkningarna bygga upp sina egna vattensystem igen, som till en början drevs av el från det nationella nätet.

Men René Luarca, som varit med och drivit på satsningen på solenergi, berättar för IPS att det innebar allt för höga kostnader.

Med tiden har solenergisatsningen utökats och i somras kunde ett stort nytt system invigas, tack vare stödet från Cocoda och allt det arbete byborna själva har bidragit med.

Edgardo Ayala