Eldrivna trehjulingar ska förbättra kollektivtrafiken i Havanna

Havanna, 221021 (IPS) – Färre än hälften av bussarna inom Havannas kollektivtrafik är i drift. Nu hoppas myndigheterna att transportproblemen i den kubanska huvudstaden ska lättas med hjälp av fler cyklar och eldrivna trehjulingar. 

Sedan en tid tillbaka trafikeras Havannas gator av så kallade Ecotaxis, eldrivna fordon med plats för sex personer. De uppskattas av Dania Martínez, som bor i stadsdelen Wajay i utkanten av Havanna.

– Kollektivtrafiken är inte alls bra här och privata taxibilar är alldeles för dyra. Att ta sig någonstans är svårt, men förhoppningsvis kommer dessa trehjulingar att bli fler, säger hon.

Trehjulingarna trafikerar tre olika linjer i staden till en låg avgift. De utgör en del av satsningen Neomovilidad, som genomförs i samarbete mellan landets transportmyndighet och FN:s utvecklingsprogram, UNDP. Finansieringen kommer från den globala miljöfonden, GEF.

Programchefen Reynier Campos säger till IPS att satsningen syftar till att driva på utvecklingen mot en miljövänligare kollektivtrafik i Havanna.

Samtidigt laddas fordonen via det nationella elnät som är nästan är helt beroende av fossila källor. Planen är dock att trehjulingarna på sikt ska laddas med el från solenergi.

Reynier Campos säger att det handlar om ett pilotprojekt som förhoppningsvis kommer att byggas ut i hela huvudstaden, och sedan i hela landet, som lider av stora problem inom kollektivtrafiken.

Havanna har drygt två miljoner invånare varav över hälften dagligen reser i kollektivtrafikens ofta överfulla bussar.

Samtidigt visar officiella uppgifter att mindre än hälften av stadens bussar ens är i drift. Den kubanska regeringen skyller problemen på USA:s handelsembargo, som gör det svårt att få tag på reservdelar men också slår mycket hårt mot landets ekonomi. Brist på bränsle är ett annat stort problem.

Problemen gör att många Havannabor tvingas resa med privata taxibilar, trots att det är för kostsamt för de flesta.

Kuba har som ambition att kraftigt öka utvinningen av gröna energikällor. Målet är att dessa ska stå för 37 procent av energiförbrukningen till 2030, från dagens blygsamma fem procent.

En studie har visat att problemen inom kollektivtrafiken främst drabbar de kubanska kvinnorna, som i högre grad ansvarar för att följa med barnen till och från skolan.

Inom Neomovilidad planerar man också att inom kort sjösätta en satsning på lånecyklar, med målet att det ska bidra till att minska trycket inom kollektivtrafiken.

Luis Brizuela