Solceller förändrar livet på landsbygden i Argentina

Buenos Aires, 221020 (IPS) – Tillgången på el har förändrat allt för den lilla skola som Claudio Amaya Gatica driver långt ute på landsbygden i Patagonien i södra Argentina. En stor satsning på solenergi har blivit ett lyft för många eftersatta befolkningar som alltid lidit brist på el.

– Våra liv har förändrats, inte bara här på skolan, utan i hela samhället, säger Claudio Amaya Gatica.

Hans lilla skola i byn Atraico har numera tillgång till el dygnet runt genom den statliga satsningen Permer, som är inriktad på att stärka utbyggnaden av förnybar el på den argentinska landsbygden.

Tidigare hade skolan bara en begränsad tillgång på el som producerades av en gasgenerator. Men tack vare solcellerna har skolan nu bland annat en stadig tillgång till internet.

– Nio av våra elever är inackorderade eftersom de har för lång väg hem. Nu kan de sätta på lyset om de behöver gå på toaletten på natten, vilket är något helt nytt för dem, berättar skolchefen.

Befolkningen i byn har kunnat skaffa kylskåp och tvättmaskiner. Och många i lokalbefolkningen besöker numera skolan för att utnyttja dess internetuppkoppling.

– Det är roligt att folk kommer till oss på sina hästar för att kunna koppla upp sig via sina mobiltelefoner, säger Claudio Amaya Gatica.

Satsningen på solceller har finansierats genom ett lån från Världsbanken och syftar till att få fart på utbyggnaden av grön energi och att stärka befolkningen på Argentinas landsbygd. Enligt energidepartementet har flera hundra skolor och närmare 350 000 invånare hittills fått tillgång till el via solceller.

– Programmet är inriktat på befolkningar som inte bara har brist på el, utan också andra behov. Att få tillgång till el öppnar upp för många nya möjligheter, säger Luciano Gilardón, som arbetar för Permer till IPS.

Han säger att det är omöjligt att bygga ut det nationella elnätet till alla orter i det till ytan mycket stora Argentina – och att lokala lösningar därför är den enda möjligheten.

– Tidigare har elen främst kommit från små dieseldrivna generatorer, som fungerat dåligt. Men med tiden har de förnybara energikällorna blivit alltmer prisvärda. De är också mer effektiva och leder till minskade utsläpp av växthusgaser, konstaterar Luciano Gilardón.

Programmet har även gynnat offentliga institutioner, som vårdcentraler.

Många småskaliga bönder har dessutom fått tillgång till vattenpumpar som drivs av solceller samt har kunnat sätta upp elstängsel runt sin boskap.

Jordbruksforskaren Graciela Leguizamón är verksam i den nordliga provinsen Chaco där många små samhällen är belägna på mycket avlägsna platser.

– Tillvaron är tuff här. Vissa tvingas bege sig två mil bort för att kunna ladda sin mobiltelefon. Med tillgång på el blir tillvaron så mycket enklare – och fler kan tänka sig att bo kvar på landsbygden.

Hon säger att en grupp som särskilt gynnas är kvinnorna.

– Tillgång till el skapar ett större oberoende, och det gäller särskilt de kvinnor som vanligen ansvarar för att ta hand om boskapen. Med hjälp av elstängsel får de mer tid över till annat, säger Graciela Leguizamón.

I ett höglänt område i regionen Puna pågår just nu utbyggnaden av en stor solenergianläggning med en batteribank som är inriktad mot 350 familjer som tillhör ursprungsbefolkningen. Familjerna är utspridda i flera olika byar och borgmästaren Mauricio Abán säger att de sedan flera decennier har varit utlovade att få tillgång till el – men att det handlar om en investering som det skulle ha varit omöjligt för kommunen att finansiera på egen hand.

– Vi har länge studerat flera olika gröna energialternativ, men fram till att solceller var det bästa alternativet – eftersom solstrålningen är stark året om här. Nu har installationerna påbörjats i ett projekt som vi länge befarade aldrig skulle bli av, säger Mauricio Abán till IPS.

Daniel Gutman