Många bönder lever i fattigdom efter Mugabes jordreform

Mwenezi, 221019 (IPS)  För över två decennier sedan övertogs ett stort antal jordbruk som drevs av vita farmare av den dåvarande presidenten Robert Mugabes regim i Zimbabwe. Men många av de bönder som tog över de omdistribuerade markerna lever i djup fattigdom.

Länge var Edious Murewa stolt över sin tio hektar stora jordlott, som tidigare tillhörde en vit farmare. Men det är han inte längre. I dag säger 52-åringen att hans liv har präglats av fattigdom.

Edious Murewa var 30 år gammal när han övergav sin hemort och i stället begav sig västerut med förhoppningar om att få tillgång till en egen odlingsmark, mitt under det kaotiska övertagandet av gårdar som tidigare ägdes av vita storbönder.

Robert Mugabes regim genomförde då en drastisk jordreform som ledde till att många svarta zimbabwier kunde ta över jordar som tidigare ägts av de vita farmare som föraktades av den dåvarande presidenten.

Liksom många andra av de bönder som övertog mark har Edious Murewa under flera år mottagit subventioner i form av fröer och insatsvaror. Men trots det har många av bönderna haft mycket svårt att få sina jordbruk att löna sig.

Edious Murewa säger att inget av hans fem barn har kunnat gå klart skolan, eftersom de tvingats hjälpa till inom jordbruket.

– Livet var bättre innan jag kom hit. Då kunde jag skicka mina barn till skolan tack vare de skördar jag kunde bärga varje säsong. Men nu drabbas vi återkommande av missväxt, säger han till IPS.

Liksom många andra bönder i denna del av landet, som återkommande drabbas av torka, är familjen i dag beroende av matbistånd. Edious Murewa säger att Robert Mugabes parti Zanu-PF, som fortfarande styr landet, under flera års tid har bidragit med stöd när torkan slagit mot familjens odlingar. Det har han återgäldat genom att rösta på partiet i alla val.

– Jag har fått marken genom Zanu-PF, och det är Zanu-PF som ger oss mat. Därför röstar jag på Zanu-PF, säger han.

Han är långt ifrån ensam om sina problem med att få jordbruket att bära sig. Vissa som övertog mark från vita farmare har till och med gett upp sina ambitioner. En av dem är Nyson Dewa, 56, vars gård ligger i provinsen Mashonaland. Även han menar att livet var bättre innan har flyttade hit.

– Jag är fattigare nu än jag var tidigare, säger han till han till IPS.

Enligt Nyson Dewa kunde han fortsätta sitt jordbruk eftersom han inte längre fick några subventioner i form av insatsvaror. Detta som straff för att han stöttar landets ledande oppositionsparti, Folkets koalition för förändring, CCC.

I samband med Robert Mugabes snabba jordreformer för 22 år sedan övertogs stora jordegendomar från över fyra tusen vita farmare, ofta med mycket våldsamma metoder. Marken fördelades sedan till ett stort antal svarta zimbabwier. Men för många av dem har alltså inte livet blivit som de hoppades.

Klimatexperten Happison Chikova menar att en starkt bidragande orsak till att så många bönder har fått svårt att klara sig är de tilltagande klimatförändringarna.

– De växande problemen med oförutsägbara väderförhållanden som beror på klimatförändringar har förvärrat situationen för bönderna som övertagit marker – samtidigt som de saknar kunskaper om situationen, säger han till IPS.

Många bönder konsulterar i brist på korrekt information självutnämnda experter, som ofta ger bönderna felaktiga råd baserat på ovetenskapliga metoder.

– Regnen kommer så sällan. Det är som om de vita farmarna tog regnen med sig när de gav sig av, säger Edious Murewa.

Situationen har enligt experter förvärrats ytterligare av att många som fick åkermarker saknar de kunskaper som krävs.

– De övertog stora jordbruksmarker utan att ha de tekniska kunskaperna om hur seriöst jordbruksarbete ska bedrivas. Och det har lett till att de flesta i dag är mycket fattiga, säger  jordbruksexperten Denzel Makarudze till IPS.

Edious Murewa fick överta ett markområde i samband med Robert Mugabes kaotiska jordreformer, men har liksom många andra i samma situation inte lyckats skapa ett bättre liv för sig och sin familj. Experter menar att den utbredda fattigdom som drabbat många av de bönder som övertog mark beror på en kombination av klimatförändringar och bristande kunskaper. Foto: Jeffrey Moyo/IPS

Jeffrey Moyo