Över 800 miljoner hungrar i krisernas spår

New York, 221017 (IPS) – Flera samverkande kriser driver på de växande globala problemen med hunger samtidigt som över tre miljarder människor inte har råd med en hälsosam kost. Den växande matkrisen stod i centrum i samband med att FN på söndagen uppmärksammade världslivsmedelsdagen under temat att ”ingen ska lämnas utanför”.

Problemen med hunger har snabbt förvärrats på senare år, och i dag beräknas det finnas 828 miljoner människor som tvingas gå till sängs hungriga. FN:s livsmedelsorgan, FAO, uppger dessutom att över 40 procent av jordens befolkning, 3,1 miljarder människor, inte har råd att äta sig mätta på nyttig mat.

Experter menar att det krävs internationella insatser för att bemöta matkrisen och förändra världens livsmedels- och jordbrukssystem.

Coronakrisens effekter på en rad områden har på senare år förvärrat problemen med matbrist. Det senaste året har effekterna av pandemin fortsatt, samtidigt som världen drabbats av flera klimatrelaterade katastrofer, konflikter och stigande matpriser.

Problemen har fått globala effekter, men konsekvenserna är särskilt tydliga i Afrika.

Enligt en ny rapport från FAO tvingades en femtedel av befolkningen på kontinenten att gå hungriga under förra året. Näst värst var situationen i Asien där nästan var tionde invånare beräknades vara drabbad av hunger.

Många fler lider dessutom brist på viktiga mineraler och vitaminer, vilket kan få svåra hälsomässiga effekter på sikt. Särskilt allvarligt är detta för alla barn som behöver näringsrik mat för sin utveckling.

En global studie gjord av organisationen Global Alliance for Improved Nutrition, Gain, visar hur stora problemen med brist på järn, zink och folsyra är i många länder. Över hälften av de små barnen och två tredjedelar av kvinnorna i reproduktiv ålder som deltog i studien visade brister på något av dessa ämnen. Gains ordförande Lawrence Haddad konstaterar att detta tyder på att de beräkningar av som tidigare har gjorts av hur många människor som lider av ”dold hunger” kan vara kraftigt missvisande.

I flera regioner i Afrika har samtidigt insatserna för att bemöta matbristen drabbats hårt av pågående konflikter. Särskilt drabbad är regionen Sahel, strax söder om Sahara, där allt fler människor nu riskerar att drabbas av svält. Matbristen i regionen har förvärrats av att miljontals människor har tvingats på flykt undan våld.

Sahel är också en av de regioner, tillsammans med länderna på Afrikas horn, som drabbats mycket hårt av klimatrelaterade katastrofer som slagit mot matproduktionen.

Detta samtidigt som de enorma översvämningar som nyligen drabbade Pakistan förstörde risodlingar till jättelika värden. Det ledde i sin tur till stigande priser på ris på den internationella marknaden – vilket har drabbat många länder i södra Afrika som är beroende av importerat ris.

Experter menar att detta bara är ett exempel på hur beroende världens länder är av varandra – och att den globala matkrisen därför måste bemötas med internationella insatser.

Naureen Hossain