Betydligt färre inskrivna i Perus skolor efter pandemin

Lima, 220927 (IPS) – Antalet elever som är inskrivna i Perus skolor har sjunkit drastiskt efter coronapandemin – trots myndigheternas insatser för att få avhoppade elever att återvända.

Siffror visar att antalet elever som i maj i år var inskrivna i Perus skolor var betydligt färre än innan pandemin. Landets skolmyndigheter uppgav i våras att de förväntade sig att siffrorna skulle förbättras under de kommande månaderna – men har ännu inte kommit med några nya uppgifter som visar en sådan utveckling.

I mars 2020 stängdes Perus skolor för att förhindra spridningen av covid-19 och i stället infördes en distansundervisning som kom att pågå ända fram till i år. Det ledde till att många elever som inte hade tillgång till datorer och internet i sina hem tvingades sluta skolan. Den ekonomiska kris som följde i pandemins spår ledde dessutom till att många barn och ungdomar tvingades börja arbeta för att bidra till sina familjers försörjning.

Under det första pandemiåret beräknas nästan 250 000 peruanska barn och ungdomar ha hoppat av skolan. Året därpå var antalet avhoppare 125 000.

När skolåret inleddes i våras fanns det nästan 670 000 barn i landet som inte var inskrivna i skolan. Detta trots att landets utbildningsdepartement lanserat en nationell krisplan med målet att skapa förutsättningar för elever som hoppat av skolan att kunna återvända till skolbänken.

Professor Rossana Mendoza, som är expert på interkulturell utbildning, säger att det som nu krävs är en ny strategi för att bemöta de olika problem som många elever och studenter som hoppat av skolan står inför. Hon betonar att dessa barn och ungdomar ofta tillhör utsatta grupper som blir exkluderade från utbildningssystemet.

– Det peruanska skolsystemet är ganska välutvecklat. Det bör inriktas på att ta reda på vilka dessa elever är, vad som hänt inom deras familjer och hur skolorna ska kunna erbjuda rätt möjligheter i förhållande till deras livssituation, säger hon.

Peru är ett av de länder i världen som rapporterat flest döda i covid-19 i förhållande till antal invånare. Rossana Mendoza betonar att avhoppade skolelever inte kan förväntas återvända till skolbänken som om ingenting har hänt efter pandemin. I synnerhet gäller det barn vars familjer fallit djupare ner i fattigdom eller elever som har förlorat nära anhöriga under krisen.

Mariela Jara