FN-organ vill se fler åtgärder mot global utbildningskris

New York, 220921 (IPS) – Världen står inför en utbildningskris som kräver nya insatser från regeringar och internationella organ. Det var budskapet vid ett toppmöte som avslutades i New York i veckan.

Flera FN-organ understryker hur bråttom det är att genomföra insatser för alla de barn och ungdomar som förnekas tillgång till en bra utbildning på grund av att de bor i krisområden.

Beräkningar visar att skolgången för över 222 miljoner barn i världen har drabbats av klimatrelaterade kriser, naturkatastrofer, konflikter och de störningar som coronapandemin orsakat. Drygt 78 miljoner barn i dessa områden går inte i skolan alls, medan 120 miljoner elever erbjuds en bristfällig skolgång.

Vid veckans toppmöte lanserades krav på handling. Världens länder uppmanas att bygga upp utbildningssystem som kan säkerställa att även elever som bor i krisdrabbade regioner ska kunna erbjudas skolor som är inkluderande och trygga.

Kravet på handling riktas till regeringar och internationella organisationer. Enligt Estefania Giannini, biträdande chef för FN:s utbildningsorgan Unesco, bygger uppmaningen på konsultationer med företrädare för över 45 krisdrabbade länder i världen och över ett hundra ickestatliga organisationer.

FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi, konstaterade att en lång rad kriser som hänger samman med klimatförändringar, matbrist och konflikter slagit hårt mot barns möjligheter att få en utbildning.

– Människor tvingas på flykt på grund av strider, eller på grund av hunger. Och de tvingas i allt högre grad på flykt från sina hem på grund av klimatförändringar. Alla dessa kriser innebär ett hot mot utbildningen, sade han.

Catherine Russell, chef för FN:s barnfond Unicef, betonar att det handlar om en enorm utmaning – men att världen måste se till att varje barn får möjlighet till en grundläggande utbildning.

Hon uppmanade samtidigt världssamfundet att prioritera utbildningssatsningar, i synnerhet i samband med kriser.

– Vi behöver er hjälp för att bygga upp utbildningssystem som kan stå emot de framtida kriser som vi vet kommer att inträffa. Och vi behöver ert stöd för att säkerställa utbildningen för de mest sårbara barnen, sade Catherine Russell.

FN:s generalsekreterares representant för barn i krigssituationer, Virginia Gamba, påpekade hur viktigt det är att skolsystem har styrkan att kunna fortsätta fungera under, och efter, konflikter.

Naureen Hossain