Toppmöte manar till nya insatser för skolor i krisområden

New York, 220919 (IPS)  Allt fler barn förnekas möjligheten till en bra skolgång på grund av att de lever i krisområden. Vid ett pågående toppmöte i New York är målet att öka stödet till de uppskattningsvis 222 miljoner barn i världen som är drabbade.

Siffror från FN-fonden ECW visar att skolgången för över 222 miljoner barn i världen har drabbats av klimatrelaterade kriser, naturkatastrofer, konflikter och de störningar som coronapandemin orsakat. Drygt 78 miljoner barn i dessa områden går inte i skolan alls, medan 120 miljoner elever erbjuds en skolgång som är långt ifrån tillräcklig.

Detta samtidigt som det internationella stödet för utbildningssatsningar är gravt underfinansierat. Under förra året beräknas endast 2,5 procent av det globala humanitära biståndet ha gått till skolsatsningar.

Aisha Khurram är en av deltagarna vid det pågående toppmötet i New York, som organiseras av en rad FN-organ. Hon kommer från Afghanistan och tvingades som barn gå i en skola som drabbades av självmordsbombare – medan hennes universitet utsattes för en terrorattack.

– Det var ren tur att jag överlevde under alla dessa år. Mitt universitet attackerades av terrorister som kom och sköt mot studenter mitt under pågående lektion. Jag minns hur jag sedan fick sitta på en plats där rutorna var krossade och väggarna nedblodade, berättar hon.

Aisha Khurram säger att våldet dock aldrig kunde kväva hennes eller hennes klasskamraters längtan efter att få en utbildning.

– Vi känner till vilka konsekvenserna blir och vad som står på spel. Vi vet med egen erfarenhet att bristen på utbildning göder otrygghet och instabilitet i Afghanistan.

Flera av deltagarna vid mötet understryker att satsningar på skolor måste bli lika prioriterade som behoven av mat, rent vatten och tillgång på sjukvård i samband med krissituationer.

Aisha Khurram tog även upp situationen för Afghanistans flickor med anledning av att landet sedan i augusti förra året styrs av talibanerna. Över 60 procent av de 4,2 miljoner afghanska barn som inte går i skolan är flickor – och talibanerna har förbjudit flickor att återvända till högre utbildningar.

– En utbildningskris är en humanitär kris. För unga människor är utbildning lika viktigt som tillgång på mat, vatten och boende, säger Aisha Khurram.

Enligt ECW har dock satsningarna för att kunna erbjuda barn och ungdomar i krisområden en bra skolundervisning förblivit underfinansierade.

Naureen Hossain