Afrikas länder uppmanas leva upp till löften om jordbrukssatsningar

Kigali, 220913 (IPS) – Afrikas länder har kommit överens om att satsa större resurser på att utveckla jordbruket. Men trots de stora problemen med undernäring lever inte kontinentens länder upp till målsättningarna.

Hur Afrikas länder ska hantera kriserna inom den globala livsmedelsindustrin och lyckas säkra tillgången på mat. Det var två ämnen som dominerade diskussionerna vid det årsmöte inom Alliansen för en grön revolution i Afrika, Agra, som hölls i Kigali förra veckan.

Experterna är eniga om att länderna måste arbeta för en mer produktiv och hållbar jordbruksproduktion. Detta på en kontinent där nästan sex av tio hotas av brist på mat, enligt FN:s senaste rapport om livsmedelssäkerheten i världens länder – vilken också varnar för att hungern kan vara på väg att förvärras i Afrika.

Inför ett toppmöte om mat som anordnades av FN förra året kom de afrikanska länderna överens om att genomföra satsningar för att göra kontinenten mindre sårbar för globala matkriser. Men hittills ligger länderna fortfarande efter i förhållande till målsättningarna om att utveckla jordbruket – och i förhållande till de globala utvecklingsmålen.

Vid mötet i Kigali betonades att coronapandemin, det ryska anfallskriget i Ukraina och den globala energikrisen har inneburit ytterligare påfrestningar för regionens livsmedelssystem.

– Vi behöver se till att livsmedelssystemen omformas nu, konstaterade Hailemariam Desalegn, tidigare premiärminister i Etiopien och styrelseordförande för Agra.

Han påminde samtidigt om att kontinentens ledare har utlovat att arbeta för en sådan utveckling – men att det nu krävs gemensamma insatser för att åstadkomma riktiga resultat.

Hailemariam Desalegn menar att regeringarna måste prioritera politiska satsningar som är inriktade på att öka produktionen av näringsrik mat och att kunna ge jordbrukarna hyggliga inkomster – samtidigt som klimathotet bemöts.

– Afrikas välmående är beroende av att de utfästelser som vi har gjort också genomförs.

Hailemariam Desalegn betonar att det handlar om radikala förändringar inom jordbruket.

En deltagare vid mötet som vet vad en omställning kan ge för effekter är småbonden Ritta Achevih från Kakamega i nordvästra Kenya.

Tidigare kunde hon knappt försörja sin familj på sin majsodling. Men efter att hon börjat praktisera en metod för ett mer hållbart utnyttjande av jorden har hennes skördar blivit betydligt större. Tekniken är inriktad på att behålla jordens bördighet, bland annat genom att satsa på mer diversifierade odlingar.

– Genom att förändra hur jag brukar jorden har mina skördar blivit större. Och nu har jag flera olika sorters mat som vi kan äta, berättar hon för IPS.

Vid sidan av majsen odlar hon i dag även bönor och olika typer av grönsaker.

– Den här metoden är mycket bättre, men bönderna behöver utbildning och stöd för att kunna producera mer mat och öka sina inkomster, säger Ritta Achevih.

Wellington Salano är en annan småbonde från Kakamega i Kenya, som deltog vid mötet. Han menar att regionens regeringar måste nu måste leva upp till sina löften om att driva på jordbruksutvecklingen genom att öka sina investeringar.

– De afrikanska ledarna behöver avsätta en större del av sina budgetar till jordbrukssatsningar eftersom det är den sektorn som ger oss mat och en försörjning, säger Wellington Salano.

Själv odlar han i dag majs, bönor och grönsaker genom en satsning på hållbara jordbruk som drivs av Agra i samarbete med FN:s miljöprogram Unep och den kenyanska forskningsorganisationen Kalro.

Svenska Editor