244 miljoner barn står utan skolgång

Madrid, 220912 (IPS) – I stora delar av världen har ett nytt skolår precis börjat. Men det gäller inte för 244 miljoner barn och ungdomar i världen, visar ny statistik från FN:s utbildningsorgan Unesco.

Dessutom har en mycket stor andel av de tioåringar som faktiskt går i skolan stora problem med att kunna läsa och förstå en enkel text.

De långa nedstängningar och störningar som orsakades av pandemin har förvärrat situationen för många barn. Experter befarar att flera miljoner elever som fick stanna hemma under pandemin aldrig kommer att återvända till skolbänken.

Den nya statistiken från Unesco visar att Afrika söder om Sahara har förblivit den region där det finns flest barn som inte går i skolan – 98 miljoner. Det är också den enda region där antalet fortsätter att öka.

Näst värst är sitautionen i Central- och Sydasien, där det finns 85 miljoner barn som inte går i skolan.

Uppgifter från FN-fonden Education Cannot Wait visar samtidigt att det fanns över 220 milljoner skolflickor i världen som inte kunde erbjudas någon distansundervisning under pandemin.

Allra svårast är situationen för flickor som inte går i skolan i konfliktdrabbade länder som Kongo-Kinshasa, Mali, Sudan och Jemen – eftersom de löper en högre risk att bli bortgifta och gravida för tidigt.

Globala koalitionen för att skydda skolor från attacker, GCPEA, som är en koalition av internationella människorättsorganisationer, slår samtidigt fast i en rapport att skolor och universitet angrips i en lång rad länder. Under 2020 och 2021 rapporterades fler än fem tusen attacker mot läroanstalter, eller att dessa utnyttjades för militära ändamål, enligt koalitionen.

Baher Kamal