222 miljoner barn i behov av stöd för att kunna gå i skolan

New York, 220824 (IPS) – Antalet barn som förnekas möjligheten till en bra skolgång på grund av att de lever i krisområden har på senare år ökat snabbt. FN uppger nu att det finns uppskattningsvis 222 miljoner barn i världen som är i akut behov av internationellt stöd.

Enligt FN:s globala utbildningsfond för barn i krisområden, ECW, finns det i dag drygt 78 miljoner barn och ungdomar som inte går i skolan alls, medan ytterligare 120 miljoner erbjuds en skolgång som är långt ifrån tillräcklig. Dessutom finns det uppskattningsvis 24 miljoner barn och ungdomar som visserligen går i hyggliga skolor, men som lever i krisområden och därför är i behov av stödinsatser.

En stor andel av de barn som står helt utanför skolsystemet bor i länder som sedan länge varit drabbade av svåra kriser och konflikter – däribland Afghanistan, Etiopien, Mali, Sydsudan och Jemen.

I Bangladesh bor närmare 890 000 rohingyer från Myanmar i ett antal flyktingläger i Cox’s Bazar. Där har flyktingbarnens möjligheter att gå i skolan drabbats av coronapandemin, men också av bland annat översvämningar och jordskred.

Ett annat exempel på en region som sedan länge varit drabbat av en konflikt är nordöstra Nigeria, där mängder av lärare har dödats och över ett tusen barn har blivit kidnappade samtidigt som närmare 1 400 skolor har förstörts.

Enligt ECW ökar behoven av internationella stödinsatser för drabbade barn och ungdomar på grund av konflikter och klimatrelaterade katastrofer – och situationen har förvärrats ytterligare på grund av coronakrisen.

Av det skälet vädjar FN-fonden nu om ökat stöd, för att kunna ge fler barn och ungdomar i krisområden en möjlighet att få en bra utbildning.  ECW har lanserat en global kampanj, med målet att biståndsgivare, näringsliv och privata aktörer ska bidra med mer resurser till arbetet.

– Vi måste hålla våra löften om att erbjuda en inkluderande och jämlik kvalitetsutbildning åt alla, i enlighet med de hållbara utvecklingsmålen och människorättskonventioner, säger Gordon Brown, FN:s särskilda sändebud för global utbildning.

Han säger att vissa framsteg har gjorts – men betonar samtidigt att väldigt mycket arbete återstår.

– Vi står idag inför en dyster verklighet där 222 miljoner barn och ungdomar som drabbats av krig och kriser över hela världen är i akut behov av finansiella investeringar, för att kunna erbjudas skolor av god kvalitet, säger Gordon Brown.

FN betonar hur den globala utbildningskrisen kraftigt förvärrats av coronapandemin, och att risken nu är att många miljontals barn aldrig kommer att återvända till skolbänken efter de långvariga nedstängningarna.

ECW:s ordförande Yasmine Sherif understryker att satsningar på en god utbildning för alla måste prioriteras – om de hållbara utvecklingsmålen ska kunna uppnås.

– Frågan om utbildning är avgörande för alla utvecklingsmål. Hur ska vi annars kunna uppnå jämställdhet och få ett slut på den extrema fattigdomen? Utbildning är också avgörande för att vi ska kunna säkerställa alla andra mänskliga rättigheter. Hur ska vi annars kunna hålla opartiska och rättvisa rättegångar, eller kunna garantera yttrandefriheten? Utbildning utgör själva fundamentet, säger hon.

Joyce Chimbi