Extremväder förstärker pandemins effekter i Latinamerika

New York, 220802 (IPS) – Allt fler extrema väderfenomen har ytterligare förvärrat coronapandemins socioekonomiska effekter i Latinamerika och Karibien. I synnerhet har regionens små önationer drabbats hårt, enligt en ny FN-rapport.

Världsmeteorologiorganisationen, WMO, konstaterar i en ny rapport att Latinamerika och Karibien under förra året bland annat drabbades av ovanligt många orkaner, samtidigt som extrema skyfall resulterade i översvämningar och jordskred som tvingade hundratusentals människor att fly från sina hem. Dessutom skövlades skogar i en omfattning som inte har uppmätts sedan 2009.

FN-organet uppger också att havsnivåerna i regionen fortsätter att stiga i snabbare takt än det globala genomsnittet – vilket är oroande i synnerhet för de små önationerna i Karibien.

Den rekordlånga torkan i Chile har samtidigt fortsatt och landet är nu ett av flera i regionen som har drabbats av en förvärrad vattenkris.

WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas betonar att de stigande havsnivåerna och det allt varmare havsvattnet kommer att påverka försörjningsmöjligheterna för befolkningar som bor nära kusterna, i synnerhet i Karibien och Centralamerika.

Enligt Mami Mizutori, chef för FN:s organ för katastrofriskreducering, är Latinamerika och Karibien en av de mest katastrofdrabbade regionerna i världen. Hon påpekar hur olika kriser förvärrar varandra – och hur klimatförändringarnas effekter under förra året förstärkte pandemins konsekvenser. Enligt Mami Mizutori ledde dessa samverkande faktorer till att många miljoner människor i Centralamerika drabbades av en bristande tillgång på mat.

Rapportförfattarna betonar att arbetet för att bemöta klimatförändringarnas effekter i regionen kommer att kräva långsiktiga åtgärder både på nationell och regional nivå. Det kommer bland annat att behövas flera system som tidigt kan utfärda varningar för kommande katastrofer.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres har uppmanat WMO att presentera en handlingsplan med målsättningen att alla människor i världen inom fem års tid ska kunna motta tidiga varningar mot katastrofer. WMO förväntas presentera denna handlingsplan i samband med FN:s klimatmöte i Egypten i november.

Alison Kentish